wtorek,20 Czerwiec 2017

RESPONSYWNY SERWIS INFORMACYJNY DLA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W SZCZECINIE

e-MSI wdrożyło dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie responsywny internetowy serwis informacyjny dotyczący Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego.
Serwis bazuje na Content Management System z dostępem przy użyciu certyfikatu SSL i spełnia standardy wymagane od podobnych rozwiązań:

 • zawiera edytor: „WhatYouSeeIsWhatYouGet” (WYSIWYG) do formatowania treści, tworzenia tabel, linków, wstawiania grafik, itp.
 • jest dostępny z poziomu przeglądarek internetowych, bez konieczności instalowania dodatkowych rozszerzeń
 • zapewnia przywracanie poprzednich wersji opublikowanych stron (do min. 3)
 • zapewnia tworzenie kont użytkowników z różnymi uprawnieniami
 • wysyła automatyczne notyfikacje mailowe do użytkowników o wybranych uprawnieniach przy określonym statusie (np. nowy tekst do publikacji)
 • osoby wprowadzające treści mają możliwość tworzenia nowych gałęzi struktury serwisu w najprostszy możliwy sposób, tj. maksymalnie w 3 krokach
 • gwarantuje minimalnie 8 poziomów menu
 • udostępnia administratorowi możliwość podziału każdego poziomu menu do zarządzania dla poszczególnych użytkowników lub grup użytkowników
 • udostępnia administratorowi możliwość przełączenia całego serwisu www na tzw. wersję żałobną
 • umożliwia dostęp do statystyk strony (statystyki wykorzystania strony internetowej urzędu min. liczba dotychczasowych wejść na stronę, liczba odsłon w wyznaczonym przedziale czasowym i liczba aktualnie przeglądających osób).

Oddany serwis jest zgodny z:

 • Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2013 poz. 235 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
 • Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422) wraz z aktami wykonawczymi;
 • Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz. 1182 z późn. zm.),
 • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526),
 • standardami W3C,
 • standardami WCAG 2.0 na poziomie określonym w/w przepisach,
 • zasadami Responsive Web Design (RWD)

Wykonano dla: Wielkopolski Urząd Pracy w Szczecinie

Rok: 2016

OSTATNIE WPISY

Czym są platformy low code i z czego wynika ich popularność?

Low code odnosi się do techniki tworzenia aplikacji biznesowych, bez konieczności programowania ich od podstaw. Jest to odpowiedź na zwiększające się diametralnie potrzeby dzisiejszego świata przy jednoczesnym deficycie programistów. Low code pozwala tworzyć aplikacje i inne rozwiązania programistyczne za pomocą wcześniej skonstruowanych modeli, szablonów, oraz grafik, odpowiadającym krokom w procesach, które są w większości “wyklikiwane”, […]


Elektroniczne podpisywanie dokumentów

Podpis elektroniczny w JobRouter W dzisiejszych czasach i aktualnych warunkach pracy wielu firm, podpisywanie dokumentów w sposób elektroniczny jest znacznym udogodnieniem dla obu zaangażowanych stron.  Podpisywanie dokumentów w sposób elektroniczny jest uregulowane prawnie przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w rozporządzeniu eIDAS. Zgodnie z rozporządzeniem eIDAS podpisem elektronicznym są dane elektroniczne powiązane i połączone […]


JobRouter 5.1

Najnowsza wersja JobRouter została połączona z Microsoft Office oraz z platformą Zapier. Wprowadzenie integracji z Microsoft Office pozwala na znacznie łatwiejszą pracę nad dokumentami. Zapier natomiast pozwala na integrację z ponad 2000 aplikacji. JobRouter 5.1 to również dodatkowe funkcje w modułach JobData i  JobViewer. Platforma poszerzyła również swoje możliwości integracji. Zapier to platforma, pozwalająca na […]


COVID-19 – Jak digitalizacja firmy przygotowuje ją na każdą ewentualność?

Plądrujący Europę korona wirus, wywołujący chorobę Covid-19, to ogromne uderzenie w gospodarkę. Niestety, wiele firm nie było przygotowanych na takie okoliczności, w związku z czym musiało tymczasowo zawiesić swoją działalność. W wielu przypadkach oznaczało to redukcję wakatów. Dla każdego przedsiębiorcy jest to jeden z najczarniejszych scenariuszy prowadzenia biznesu. W większości dotkniętych sektorów brak szybkiej reakcji […]


Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o