Moduły JobRouter®

Różnorodne moduły JobRouter® mogą zastąpić wiele elementów oprogramowania – aby ułatwić przeprowadzanie projektów i zredukować ryzyko błędu.

moduły_2

Zaufali nam

JobRouter® zawiera różnorodne podstawowe funkcje które tworzą zarówno proste jak i skomplikowane procesy. Moduły JobRouter® rozszerzają system do znacznie bardziej zaawansowanych funkcji. Różnorodność dodatkowych funkcji zawartych w modułach spełni najbardziej wygórowane potrzeby w zarządzaniu procesami, przykładowymi funkcjami może być stworzenie zintegrowanych interfejsów do wszystkich systemów używanych w firmie, czy obsługa wniosków.

Moduły mogą zostać zintegrowane z JobRouter® w dowolnym momencie. System JobRouter® wraz z różnorodnymi, zintegrowanymi podstawowymi funkcjami i dodatkowymi modułami, jest połączony razem w zestawy produktów JobRouter®.

Moduły JobRouter®

JobArchive – Bezproblemowa integracja archiwum

Moduł JobArchive pozwala na zgodne ze standardami audytowymi archiwizowanie dokumentów w wielojęzycznym archiwum. Moduł JobArchive jest zawarty w każdej podstawowej wersji JobRouter®, gwarantując możliwość zarchiwizowania do 1000 dokumentów.

Moduly-JobArchive-Link-SAP

JobArchive Link SAP – łączenie dokumentów z JobArchive z SAP

ArchiveLink to interfejs zintegrowany z SAP aby łączyć systemy DMS. ArchiveLink łączy archiwizowane dokumenty z dokumentami w aplikacji stworzonymi w systemie SAP.

Moduły JobExplorer

JobExplorer -archiwum JobRouter dla fanów Windows

Interfejs JobExplorer umożliwia łatwe zintegrowanie archiwum JobRouter® z systemem Windows. Bezproblemowa integracja JobExplorer w Windows Explorer zapewnia użytkownikom znane środowisko pracy, dzięki któremu mogą uzyskać dostęp do wszystkich centralnie przechowywanych dokumentów. Zwiększa to akceptację i minimalizuje wysiłek szkoleniowy.

Moduły JobGlobaltime

JobGlobaltime – łączenie strefy czasowych z JobRouter

Moduł JobGlobalTime jest przydatnym narzędziem do wyświetlania stref czasowych związanych z użytkownikiem w ramach procesu JobRouter®. Jest to korzyść dla firm, które dzielą się swoimi procesami biznesowymi z zagranicznymi spółkami zależnymi.

Moduły-JobMail-Connect

JobMail Connect – archiwizuj e-maile bezpośrednio
z programu Outlook

Moduł JobMail Connect umożliwia archiwizowanie poczty elektronicznej poprzez zintegrowanie archiwum JobRouter® z programem Microsoft Exchange i wszystkimi wersjami programu Outlook od 2010 roku. Aby zmniejszyć obciążenie systemu poczty
e-mail i utworzyć centralne zgłoszenie w puli dokumentów, archiwizuj swoje e-maile biznesowe bezpośrednio z poczty klienta. Twoje zarchiwizowane dokumenty są przechowywane w sprawdzony sposób, archiwizowane długookresowo i mogą być pobierane w dowolnym momencie.

moduły_IDR

IDR – inteligentne rozpoznawanie faktur

Moduł Invoice Data Recognition to moduł służący do inteligentnego analizowania i rozczytywania dokumentów. Funkcje IDR automatycznie odczytują wszystkie dane nagłówka oraz treści faktury i przekazują określone dane bezpośrednio do procesu JobRouter®. Moduł identyfikuje poszczególne elementy faktur, np. numer i kwota faktury, dostawca, numer konta, adres itp.

Moduły_JobMultilanguage

JobMultilanguage – pokonaj bariery językowe z JobRouter®

Procesy z JobMultilanguage mogą być wyświetlane w dowolnym wybranym przez użytkownika języku. Jest to bardzo użyteczne w przypadku firm posiadających oddziały za granicą.

Moduły_JobOrderMatch

JobOrderMatch – Dostosowanie pozycji między fakturami i zamówieniami

JobOrder Match umożliwia dopasowanie pozycji faktur przychodzących do pozycji zleceń lub przychodów towaru. Ten moduł jest dialogiem montażowym, który współpracuje z wyodrębnionymi nagłówkami i danymi elementu z rozpoznania systemu IDR.

Moduły_JobPDF

JobPDF – łatwa obsługa plików PDF

W wielu procesach istnieją punkty, w których pracuje się z dokumentami PDF. Projekty te wymagają tworzenia dokumentów i faktur na podstawie danych procesowych, które będą później użyte w dalszych krokach procesu. Zadania te są realizowane przez JobPDF.

Moduły_JobePUAP

JobePUAP – bezpieczny sposób

System umożliwia monitorowanie skrytki ePUAP i uruchamianie procesów na bazie wiadomości wysłanej poprzez ePUAP. Dodatkowo użytkownik może podpisać wysyłany formularz profilem zaufanym ePUAP.

Moduł_JobSign

JobSign – podpis elektroniczny

Moduł umożliwiający podpisywanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym dowolnych dokumentów w systemie.

Moduł_JobSAP

JobSign – podpis JobSAP BAPI – bezpośrednie połączenia BAPI

Moduł JobSAP BAPI komunikuje się bezpośrednio w JobRouter® z serwisami i połączeniami SAP BAPI. Nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie interfejsu.

Moduły_JobTableSync

JobTableSync – Synchronizacja danych między SAP i JobRouter®

Z JobSAP TableSync możesz synchronizować informacje takiej jak HR, czy dane dostawcy z SAP.

Moduł_JobSelect

JobSelect – bądź na bieżąco

JobSelect to moduł odpowiedzialny za generowanie i udostępnianie wszelkich raportów dla użytkowników JobRouter®. Raporty mogą być w łatwy sposób tworzone przez użytkowników biznesowych zarówno na podstawie danych z systemu JobRouter® (np. dotyczących procesów), jak i z danych zewnętrznych systemów, które są zintegrowane.

Moduły_JobShift

JobShift – archiwizowane procesy

Moduł JobShift służy do archiwizacji historycznych instancji (przejść procesów) po upłynięciu zdefiniowanego czasu, powodując ich usunięcie z głównego do zapasowego systemu. Wykorzystanie tego modułu umożliwia utrzymanie systemu JobRouter w najbardziej wydajnym stanie, a właściciele procesów mogą w każdej chwili łatwo wyszukać i przywrócić archiwalne dane.

Moduly_ProcessStart

ProcessStart – automatyczne uruchamianie procesów

Moduł ProcessStart oferuje kilka sposobów automatycznego uruchamiania procesów przy użyciu plików, wiadomości e-mail lub zaplanowanych zadań. Dzięki niemu automatyzujemy uruchomienie procesu w wyniku zaistnienia zewnętrznego zdarzenia, takiego jak pojawienie się nowego pliku w wybranym katalogu lub nadejście wiadomości e-mail w skrzynce.

Ważnym komponentem modułu JobStart jest komponent służący rozpoznawaniu kodów kreskowych, który umożliwia wstępną indeksację dokumentu, automatyczne przydzielenie zadania w odpowiedniej ścieżce procesu dla wybranej roli lub użytkownika. JobStart umożliwia również rozpoczynanie nowego wystąpienia procesu o określonym czasie, np. o określonej godzinie każdego dnia czy określonego dnia każdego miesiąca.

Moduly_JobSUB

JobSub – zastępstwa pod jednym kliknięciem

JobSub jest modułem zarządzającym zastępstwami. Każdy użytkownik może wybrać swoich zastępców, aby w czasie nieobecności odpowiedzialni za poszczególne zastępstwa użytkownicy otrzymywali kroki procesu do wykonania w wydzielonej skrzynce. Zarządzanie zastępstwami może odbywać się również z poziomu administratora systemu. System umożliwia definiowanie zastępstw dla poszczególnych ról.

Moduly_JobSync

JobSync – testuj kiedy chcesz

Moduł JobSync zapewnia kompletne środowisko testowe JobRouter®. To środowisko testowe można zainstalować na tym samym serwerze lub na innym. W ramach systemu testowego można rozwijać, zmieniać i testować proces niezależnie od środowiska produkcyjnego.

Moduly_JobTable

JobTable – Elastyczne gromadzenie danych

Moduł umożliwia umieszczanie danych tabelarycznych na formularzach, które tak jak wszystkie pozostałe dane mogą być zasilane automatycznie, np. z innych systemów w organizacji. Moduł JobTable wykorzystywany jest także do implementacji obsługi równoległych ścieżek, w których zadania wykonywane są równolegle przez kilku użytkowników. Wykorzystanie modułu umożliwia zgrupowanie równoległych ścieżek w procesie, a więc pominiecie szeregowego procesowania zadań i uzależnienie jego dalszego wykonywania od ich wcześniejszego zakończenia.

Moduly_JobTimer

JobTimer – Dopilnuj wszystkich terminów

JobTimer jest modułem zarządzającym eskalacjami oraz notyfikacjami. Moduł zarządza automatycznie eskalacjami, gdy zadanie lub proces są zagrożone w realizacji np. w związku z możliwością przekroczenia czasu jego realizacji. System umożliwia wysłanie wiadomości e-mail lub sms z powiadomieniem, gdy
wystąpi zagrożenie lub spowoduje automatyczne przypisanie danego kroku procesu innemu użytkownikowi lub grupie użytkowników przypisanych do wybranej roli.

Moduły_JobViewer

JobViewer – Proste wyświetlanie dokumentów

Moduł JobViewer udostępnia komponent do wyświetlania dokumentów i plików w JobRouter®. JobViewer wyświetla wszystkie dokumenty dołączone do procesów lub zarchiwizowane w JobArchive. Umożliwia podgląd ponad 300 typów plików z repozytorium elektronicznego w przeglądarce WWW.

Moduły JobRouter®
Moduły JobRouter®

Rozpocznij swoją cyfrową podróż z JobRouter®

Przekształć procesy biznesowe w cyfrowe, zautomatyzowane środowisko z JobRouter®: systemem oferującym niskokodowość, szybkość i elastyczność

JobRouter® to platforma do zarządzania procesami biznesowymi, która zawiera różnorodne podstawowe funkcje, umożliwiające tworzenie zarówno prostych, jak i skomplikowanych procesów. Jednak JobRouter® może być rozszerzony o bardziej zaawansowane funkcje poprzez wdrożone moduły.

Te dodatkowe moduły zawierają różnorodne funkcje, które spełniają najbardziej wygórowane potrzeby w zarządzaniu procesami, takie jak tworzenie zintegrowanych interfejsów do wszystkich systemów używanych w firmie czy obsługa wniosków.

Moduły te mogą być zintegrowane z JobRouter® w dowolnym momencie. System JobRouter® wraz z różnorodnymi, zintegrowanymi podstawowymi funkcjami i dodatkowymi modułami, jest połączony razem w zestawy produktów JobRouter®.

Error: Contact form not found.

  Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez e-MSI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000387940, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej informacji w polityce prywatności.


  *Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

   Opisz procesy, które chcesz zdigitalizować.   Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez e-MSI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000387940, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej informacji: https://e-msi.pl/polityka-prywatnosci


   * Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

   Error: Contact form not found.

    Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez e-MSI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000387940, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej informacji w polityce prywatności.


    *Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

     Opisz procesy, które chcesz zdigitalizować.     Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez e-MSI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000387940, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej informacji: https://e-msi.pl/polityka-prywatnosci


     * Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe