Polityka Jakości

Najważniejsi dla nas są kontrahenci i ich satysfakcja z wykonanych przez nas usług. Kładziemy szczególny nacisk na jakość oferowanych produktów i świadczonych usług. Działania podnoszące tę wartość podejmowane są w celu zaspokojenia wzrastających i ściśle określonych oczekiwań kontrahentów działających na rynku krajowym i międzynarodowym. Dlatego od kwietnia 2018 wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015.