Intelligent Data Recognition

Zredukuj czas poświęcony na analizę dokumentów i maili. Zautomatyzuj zadania wykonywane w Twoich aplikacjach lub zbuduj niezależny system.

Interpretacja treści

IDR to narzędzie które pozwala na:

Odczytywanie danych z dokumentów do zasialania procesów w organizacji

Automatyczną anonimizację dokumentów

Automatyczną klasyfikację przychodzących wiadomości e-mail

Dokumenty pobierane są ze skrzynek mailowych lub folderów sieciowych

Dowolny silnik (chmurowy i on-premise) OCR może zostać wykorzystany do zasilenia systemu:

  • Google
  • ABBYY
  • Microsoft

Gotowe typy dokumentów (faktury, zamówienia, CMR etc.)

CustomDoc - moduł budowania własnych typów dokumentów i ich logiki interpretacji

Wbudowane algorytmy do wykorzystania oparte o: Kontekst, Lokalizację, Słowniki, Regex, Zewnętrzne bazy danych

Możliwość budowania własnych algorytmów

Opcjonalna weryfikacja użytkownika pomaga systemowi uczyć się i zwiększać swoją skuteczność w czasie

CustomDoc & Weryfikacja użytkownika

CustomDoc pozwala na stworzenie strategii analizy dla każdego typu dokumentu oddzielnie oraz na przetestowanie ich w czasie rzeczywistym bezpośrednio na testowanych dokumentach.

Weryfikacja użytkwonika jest prosta I intuicyjna, IDR wskazuje gdzie użytkownik powinien skoncentrować uwagę bazując na pewności interpretowanego tekstu. Użytkownik wskazuje lokalizację poszukiwanego słowa jeżeli algorytmy okażą się nie wystarczające.

Dokumenty pobierane są ze skrzynek mailowych lub folderów sieciowych

Dowolny silnik (chmurowy i on-premise) OCR może zostać wykorzystany do zasilenia systemu:

  • Google
  • ABBYY
  • Microsoft

IDR identyfikuje typy danych na dokumencie: PESEL, Imię i Nazwisko, Daty Kwoty, Adresy, Terminy medyczne etc.

Na podstawie typu dokumentu IDR wybiera dane do anonimizacji i generuje mapę sugestii

Użytkownik weryfikuje sugestie systemu. Wszelkie korekty służą do automatycznego zwiększenia skuteczności algorytmów.

Krok jest opcjonalny i może zostać pominięty w celu osiągnięcia pełnej automatyzacji

CustomDoc & Weryfikacja użytkownika

Weryfikacja

IDR przygotowuje mapę sugestii i prezentuje użytkownikowi. Wszelkie niepotrzebne sugestie mogą być w prosty sposób usunięte

W przypadku konieczności zanonimizowania dodatkowego słowa na dokumencie użytkownik wskazuje lokalizację słowa. IDR pyta wtedy czy powinien ponownie przeszukać dokument i skorygować mapę sugestii

Wdrożenie

Jako że wiadomości mail mają charakter nieustrukturyzowany, algorytmy interpretujące nie są tworzone ręcznie. Na podstawie bazy danych skategoryzowanych wiadomości oraz uczenia maszynowego system sam definiuje algorytmy do późniejszej pracy.

Działanie

Każdy pobrany e-mail analizowany jest przez IDR i klasyfikowany do jednej ze wskazanych kategorii. Jeżeli klasyfikacja jest błędna użytkownik wskazuje prawidłową kategorię a system automatycznie aktualizuje algorytmy aby zwiększyć skuteczność w przyszłości..

Łatwa integracja

IDR REST API

Pozwala na użycie wielu źródeł danych oraz zasilenie systemów już funkcjonujących w organizacji.

Bezpośrednia integracja

Bez względu na to czy jest to system helpdesk, CRM, ERP czy zwykła skrzynka pocztowa integracja jest prosta i stabilna.

Aktualizacje

IDR jest cały czas aktualizowany nowymi algorytmami oraz funkcjonalnościami zwiększającymi jego skuteczność.

Bądźmy w kontakcie

Poznań

e-MSI sp. z o.o

Stablewskiego 47

60-213 Poznań, Polska

Abu Dhabi

e-MSI IT Systems LLC

Level 36, Etihad Towers - Tower 3 Corniche Road, Abu Dhabi - UAE