Podpisywanie dokumentu elektronicznie

Podpis elektroniczny z JobRouter® Sign

Podejmij się następnego kroku w digitalizacji swojej firmy!  Składaj podpisy cyfrowe- prosto, bezpiecznie i zgodnie z prawem, dzięki integracji Namirial eSignAnywhere z platformą JobRouter®

 

Podpisywanie dokumentu elektronicznie

Zaufali nam

Podpis elektroniczny w JobRouter

Bezpieczne podpisywanie dokumentów z JobRouter® Sign

Moduł JobSign w systemie JobRouter pozwala na bezpieczne i wygodne podpisywanie dokumentów, które przede wszystkim jest zgodne z prawem. Dokumenty podpisane w systemie są ostemplowane pieczęcią elektroniczną JobRouter, która potwierdza autentyczność dokumentu i fakt, że został on podpisany w systemie JobRouter. Dodatkowo, pieczęć systemu gwarantuje również integralność dokumentu, dzięki czemu dokument może zostać podpisany przez różne osoby, lecz żadna z nich nie może go edytować.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o podpisie elektronicznym i poznać aspekty prawne w tym zakresie, to zachęcamy do pobrania krótkiego ebooka informacyjnego.

Podpisywanie dokumentu elektronicznie

Podpis elektroniczny jako część procesów w JobRouter

JobRouter Sign to nie tylko sam podpis elektroniczny. Moduł pozwala na składanie podpisu z każdego poziomu procesu i rozpoczynanie kolejnych procesów w ramach przetwarzania podpisu.

Podpis elektroniczny może być integrowany w zarówno już istniejące, jak i nowe procesy w systemie, na przykład w procesy obiegu umów. W tym przypadku użytkownik JobRouter wysyła umowę do podpisania, wprowadzając imię, nazwisko oraz adres e-mail adresata umowy. Następnie, adresat otrzymuje mailowo instrukcję i adres URL, który pozwoli mu na podpisanie dokumentu.

JobRouter® Sign zmienia sposób, w jaki prowadzisz interesy i finalizujesz transakcje

Zalety JobRouter Sign

Przedstawiony sposób podpisywania dokumentów to przede wszystkim zaoszczędzony czas i pieniądze w budżecie firmy, związane z przesyłaniem dokumentów drogą pocztową i kurierem, a także:

 • Zgodne z prawem archiwizowanie dokumentów dzięki certyfikacji zaufanego dostawcy usług.
 • Tworzenie szablonów dokumentów, do których użytkownik systemu musi podać jedynie dane adresata dokumentu
 • Szybkie podpisywanie dokumentów z każdego urządzenia z dostępem do internetu i przeglądarką internetową.
 • Zwiększona produktywność i satysfakcja pracowników dzięki zoptymalizowanemu przepływowi informacji w pracy nad dokumentami.
 • Zmniejszenie ryzyka biznesowego – szybciej przebiegające procesy.
 • Zwiększona przejrzystość statusu dokumentu.

Podpis elektroniczny na większości dokumentów ma taką samą wartość prawną jak podpis odręczny.

Dokumenty podpisane w systemie JobRouter mogą być dowodem w sprawach sądowych

Podpisywanie dokumentu elektronicznie

Przykładowe zastosowanie podpisów elektronicznych

Wdrażanie pracowników

Nowy pracownik musi podpisać takie dokumenty jak: umowa o pracę, umowa o poufności, instrukcje BHP, umowa o użytkowanie samochodu służbowego.

Obecnie, wiele firm rekrutuje pracowników do pracy zdalnej i podpisanie tych dokumentów w miejscu, gdzie znajduje się siedziba firmy, nie jest możliwe.

Umowy poufności

Współpraca biznesowa często wymaga zawarcia umów o zachowaniu poufności. Dzięki JobRouter Sign podpisywanie tego typu umów jest możliwe w ramach procesu. Taka umowa jest automatycznie archiwizowana w systemie.

Umowy serwisowe

W JobRouter umowy serwisowe mogą zostać umieszczone w procesie rozpoczynającym się we wcześniej zdefiniowanym w kalendarzu dniu.

Z JobRouter Sign kontrahenci będą mogli podpisywać umowy serwisowe znacznie szybciej i sprawniej.

W dzisiejszych czasach i aktualnych warunkach pracy wielu firm, podpisywanie dokumentów w sposób elektroniczny jest znacznym udogodnieniem dla obu zaangażowanych stron. 

Podpisywanie dokumentów w sposób elektroniczny jest uregulowane prawnie przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w rozporządzeniu eIDAS. Zgodnie z rozporządzeniem eIDAS podpisem elektronicznym są dane elektroniczne powiązane i połączone z dokumentem oraz to, że podpisujący świadomie użyli swoich danych przy podpisywaniu dokumentu. Podpis elektroniczny musi składać się z co najmniej imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu IP sieci, z której dany odbiorca połączył się z Internetem podczas podpisywania dokumentu.

Podpisywanie dokumentu elektronicznie
Podpisywanie dokumentu elektronicznie

Rozpocznij swoją cyfrową podróż z JobRouter®

Przekształć procesy biznesowe w cyfrowe, zautomatyzowane środowisko z JobRouter®: systemem oferującym niskokodowość, szybkość i elastyczność

Trzy rodzaje podpisu elektronicznego

Istnieją trzy rodzaje podpisu elektronicznego – podpis zwykły, kwalifikowany oraz zaawansowany. 

Podpis zwykły to deklaracja osoby podpisującej się w formie imienia i nazwiska, na przykład pod oświadczeniem w formie mailowej.

Podpis kwalifikowany to najbardziej powszechny podpis elektroniczny, ponieważ jest równy podpisu odręcznemu. Jest on najczęściej wykorzystywany do podpisywania dokumentów o mocy prawnej. Podpis kwalifikowany wymaga wykorzystania certyfikatu kwalifikowanego, który jest podporządkowany osobie podpisującej się. Dzięki certyfikatowi mamy pewność, że podpis na pewno należy do danej osoby. Podpis taki ma największą moc prawną, natomiast jego używanie wiąże się z potrzebą zakupu podpisu, użycia urządzenia do odczytu kart oraz posiadania karty podobnej do karty kredytowej. Popularność tego typu podpisów poza właścicielami firm i zarządami jest znikoma.

Kolejnym rodzajem podpisu jest zaawansowany podpis elektroniczny. Podpis zaawansowany wykorzystuje profil zaufany w systemie dostawcy usługi elektronicznej, profil zaufany w systemie lokalnym lub profil zaufany w systemie ePUAP. Podpis jest indywidualnie przypisywany osobie podpisującej się i nie może zostać sfałszowany. Ponadto, jest powiązany z podpisanym dokumentem w taki sposób, że każda późniejsza zmiana na dokumencie jest rozpoznawalna. 

Wersja JobRouter 5.0 i wyższe obsługuje wszystkie trzy powyżej opisane podpisy.

Jakich dokumentów nie można podpisywać podpisem elektronicznym?

 • Oświadczenia woli, które wymaga formy pisemnej (art. 78 Kodeksu cywilnego)
 • Niektórych dokumentów kadrowych podlegających prawu cywilnemu, takich jak umowy o przekazaniu praw autorskich, umowy o wynalazku pracowniczym lub informacji o prywatności.
 • Licencja na prawa własności przemysłowej (art. 76 ust. 1, art. 100 ust. 1, art. 118 ust. 1 i art. 163 ust. 1 Prawa własności przemysłowej) lub wyłącznej licencji na prawa autorskie (art. 67 ust. 5 ustawy o prawie autorskim)
 • Przeniesienia praw własności przemysłowej (art. 12 ust. 2 Prawa własności przemysłowej) lub przeniesienia praw autorskich (art. 53 us. o prawie autorskim).

Jakie dokumenty można podpisywać podpisem elektronicznym?

Dokumentów, które mogą być podpisywane elektronicznie, jest znacznie więcej i są to między innymi:

 • Umowy z kontrahentami
 • Umowy o zlecenie, dzieło, pracę
 • Regulaminy pracy
 • Dokumenty opisujące zakres obowiązków
 • Umowy inwestycyjne
 • Bilanse i kosztorysy
 • Oferty przetargowe
 • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 • Listy referencyjne
 • Protokoły zdania i odbioru
 • Informacje o opłatach i ich zmianach
 • Przekazanie nieruchomości
 • PIT-y

Error: Contact form not found.

  Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez e-MSI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000387940, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej informacji w polityce prywatności.


  *Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

   Opisz procesy, które chcesz zdigitalizować.   Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez e-MSI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000387940, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej informacji: https://e-msi.pl/polityka-prywatnosci


   * Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

   Error: Contact form not found.

    Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez e-MSI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000387940, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej informacji w polityce prywatności.


    *Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

     Opisz procesy, które chcesz zdigitalizować.     Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez e-MSI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000387940, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej informacji: https://e-msi.pl/polityka-prywatnosci


     * Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe