Integracja JobRouter

Odkryj potencjał integracyjny Systemu JobRouter!


Nasza platforma rewolucjonizuje wymianę danych  między systemami, zapewniając efektywność,  bezpieczeństwo i kontrolę.

 

Integracja JobRouter z systemami

Zaufali nam

System JobRouter jako Centrum Integracji Danych

Integracja JobRouter z innymi systemami IT jako zaawansowana funkcja platformy JobRouter, klasyfikującej się w kategoriach DMS, BPM, Workflow, umożliwia stanie się centralnym punktem w procesie integracji danych. Implementacja tego systemu nie jest postrzegana jako zamiennik dla obecnych rozwiązań technologicznych, ale raczej jako sposób na ich skoordynowanie w jednym miejscu. Dzięki JobRouter, procesy wymagające korzystania z danych z różnorodnych systemów mogą być realizowane z większą efektywnością. Platforma oferuje bogaty zestaw gotowych modułów i ułatwia integrację poprzez rozwiązania takie jak webservice, co rozszerza horyzonty możliwości współpracy z specjalistycznymi systemami branżowymi.

Integracja JobRouter

Sprawna Integracja z Systemami ERP: standard wdrożeń systemu JobRouter realizowanych przez e-MSI

Platforma digitalizacji JobRouter doskonale integruje się z praktycznie każdym systemem ERP dostępnym na rynku. Dostarcza użytkownikowi jedno zintegrowane narzędzie umożliwiające szybki dostęp do informacji z obu systemów za pomocą jednego interfejsu. W przypadku e-MSI, zawsze priorytetowym celem jest zapewnienie sprawnego przepływu danych we wszystkich komórkach organizacji, co jest kluczowe dla efektywnego funkcjonowania. 

Naszym celem nie jest tylko obustronna integracja Systemu JobRouter z systemami trzecimi, ale przede wszystkim dostarczenie klientom e-MSI realnych korzyści w zakresie efektywności w każdym obszarze organizacji. W każdym projekcie, gdzie realizujemy integrację z innymi systemami, priorytetem jest dla nas  sprawna współpraca z dostawcami i partnerami supportującymi dany system, aby zapewnić naszym klientom nie tylko innowacyjne rozwiązania, ale także wsparcie o najwyższej jakości.

Integracje JobRouter realizowane przez e-MSI: Praktyczne doświadczenie

Przy wdrożeniach realizowanych przez e-MSI, JobRouter został już skutecznie zintegrowany z różnymi systemami ERP, takimi jak:

 • SAP
 • Microsoft Dynamics
 • Symfonia
 • InsERT
 • ENOVA 365 
 • Comarch ERP Optima
 • Simple
 • IFS

Integracja JobRouter

Łączymy świat wielu systemów: Kompleksowe integracje JobRouter

W ramach naszych wdrożeń Systemu JobRouter nie ograniczamy się jedynie do podstawowej integracji. Dostarczamy specjalne moduły, które umożliwiają dwustronną komunikację z kluczowymi platformami, takimi jak na przykład:

 • Krajowy System eFaktur (KSeF)
 • System eDoręczeń, 
 • eNadawca Poczty Polskiej 
 • systemy firm kurierskich. 
Integracja JobRouter

Ponadto, oferujemy integrację z popularnymi rozwiązaniami, takimi jak:

 • SharePoint, 
 • Microsoft Outlook, 
 • DocuWare, 
 • Active Directory
 • integracje oparte o możliwości środowiska Zapier.
Integracja JobRouter

Naszym celem jest zawsze stworzenie kompleksowego ekosystemu, w którym każdy element współpracuje harmonijnie, zapewniając pełną funkcjonalność i efektywność pracy dla naszych klientów.

Elastyczność i wybór metody integracji:

JobRouter nie tylko integruje się z systemami trzecimi, ale również dostosowuje się do różnych środowisk IT. Dzięki elastyczności rozwiązania oraz naszemu doświadczeniu wynikającemu ze zrealizowanych skutecznie wdrożeń możemy wybierać spośród różnych metod integracji, takich jak:

 • Dedykowane API (Application Programming Interface)
 • Web Serwisy
 • Synchronizacja na poziomie baz danych
 • Wymiana plików
 • Zastosowanie szyny danych
Integracja JobRouter

Platforma JobRouter® oferuje nie tylko łatwą digitalizację procesów, lecz także wiele możliwość integracji systemowych, w tym integrację zautomatyzowanych procesów workflow z systemem SAP.

Integracja JobRouter®z systemami ERP

Platformę digitalizacji JobRouter można łatwo zintegrować z praktycznie każdym dostępnym na rynku systemem ERP. W zależności od rodzaju oprogramowania posiadanego przez klienta,  realizacja integracji  możliwa jest za pomocą:

 • Modułów dedykowanych dla JobRouter (np. JobSAP-BAPI, JobShare)
 • Własnych modułów – dzięki otwartej architekturze systemu JobRouter, możliwa jest implementacja modułów dodatkowych
 • Wykorzystania bibliotek Jobrouter JavaScript API
 • Wykorzystania bibliotek Jobrouter PHP API

Integracja JobRouter z  aplikacjami ERP do planowania zasobów przedsiębiorstwa, w tym zarządzania finansami, kadrami, zasobami, łańcuchem dostaw i produkcją, pozwala  usprawnić i zautomatyzować przepływy pracy w obszarze Accounts Payable oraz inne przepływy pracy związane z zarządzaniem finansami, kadrami i produkcją. Ponadto, JobRouter umożliwia zintegrowanie systemu ERP wraz z innymi systemami używanymi w organizacji.?

Integracja JobRouter
Integracja JobRouter

Integracja JobRouter

Integracja przepływu pracy JobRouter®SAP

Utworzony moduł JobSAP umożliwia dostęp do danych oraz realizację transakcji w SAP. Procesy biznesowe mogą być opracowane niezależnie od SAP, a co za tym idzie – dostęp użytkowników do SAP nie jest konieczny. Dzięki integracji możesz z łatwością realizować w swoich procesach różne transakcje SAP, jak np. wstępne wprowadzanie faktury czy wysłanie faktury. Warto dodać o module JobArchive umożliwiającym korzystanie zgodnie ze standardami audytorskimi z formy archiwizacji dla instalacji SAP, a przy pomocy modułu JobArchive Link SAP istnieje możliwość automatycznego archiwizowania dokumentów w archiwum systemu JobRouter.


Odporna na zmiany archiwizacja e-maili za pomocą JobRouter® i Microsoft Outlook

Moduł JobMail Connect integruje archiwa JobRouter® z Microsoft Exchange i wszystkimi wersjami Microsoft Outlook począwszy od wersji 2010, aby zmniejszyć przeciążenie systemów mailowych i tworzyć centralne repozytorium w zbiorze dokumentów. W rezultacie wszystkie e-maile dostępne w Outlooku mogą być indeksowane za pomocą okna przechowywania i archiwizowane w formacie długoterminowym (PDF) lub w oryginalnym formacie Outlooka (MSG).

Integracja JobRouter

Integracja JobRouter

Integracja JobRouter® z Microsoft Dynmics

Połączenie platformy JobRouter® z Microsoft Dynamics AX, NAV czy GP daje finansom i księgowości możliwość przyspieszenia przetwarzania transakcji, odnotowania rabatów, wyeliminowania wąskich gardeł i wyjątków, obniżenia kosztów administracyjnych, a tym samym zmniejszenia nakładu pracy. JobRouter łączy łatwość obsługi przy użyciu niewielkiej ilości kodu z zaawansowanymi możliwościami BPM w celu szybkiego wdrożenia i szybkiego zwrotu z inwestycji.


Integracja JobRouter® z SharePoint

Platforma cyfrowej automatyzacji procesów JobRouter® łączy użytkowników SharePoint z zaawansowanymi inteligentnymi przepływami pracy i bezproblemową integracją z SharePoint. Zaawansowane przepływy pracy i skrzynki odbiorcze JobRouter® mogą być osadzone w portalach SharePoint Twojej firmy, a listy SharePoint mogą być wyświetlane w procesach biznesowych JobRouter®.

Integracja JobRouter

Integracja JobRouter

Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur

W systemie JobRouter możliwe jest zebranie w jednym archiwum zarówno faktur otrzymywanych w formie PDF, EDI, wersji papierowej oraz faktur elektronicznych ustrukturyzowanych, w tym pochodzących z Krajowego Systemu e-Faktur. System JobRouter umożliwia ich automatyczne pobieranie z serwerów Ministerstwa Finansów oraz podgląd faktury w formie przyjaznej dla akceptującego.


Integracja JobRouter® z systemem e- Doręczenia

System JobRouter daje możliwość zsynchronizowania systemu z państwowym operatorem usług e-Doręczenia, co pozwola na automatyczne przekazywanie korespondencji z administracją publiczną oraz potwierdzeń doręczenia dokumentów, bez konieczności manualnego sprawdzania skrzynki odbiorczej Poczty Polskiej. Dzięki temu, wszystkie te informacje stanją się częścią systemu JobRouter, którego organizacja używa na co dzień.

Integracja JobRouter

Integracja JobRouter

Integracja z Active Directory

Coraz szersze wykorzystanie usługi Active Directory spowodowało konieczność stworzenia integracji pomiędzy systemem JobRouter a Active Directory. Dzięki wspólnemu wysiłkowi stworzony został mechanizm integracyjny z system Active Directory w zakresie importu użytkowników i obsługi logowania do systemu JobRouter.


Integracja JobRouter

Integracja z DocuWare

JobRouter® posiada liczne interfejsy do systemu zarządzania dokumentami DocuWare. Interfejsy te są dostępne zarówno po stronie serwera, jak i po stronie klienta. Usługa działa w tle, dzięki czemu działania DocuWare, takie jak przechowywanie, kopiowanie, usuwanie lub indeksowanie dokumentów mogą być wykonywane automatycznie. Po stronie klienta, JobRouter® jest w stanie włączyć DocuWare FullClient i DocuWare WebClient do JobRouter, dzięki czemu dokumenty DocuWare i listy wyników mogą być bezproblemowo zintegrowane z elektronicznymi formularzami JobRouter®. Wszystkie interfejsy JobRouter korzystają z certyfikowanych interfejsów API dostarczonych przez DocuWare.


Integracja Eksploratora Windows z Archiwum Cyfrowym JobRouter®

Interfejs JobExplorer umożliwia łatwą i całkowitą integrację archiwów JobRouter® z systemem plików Windows. Integracja JobExplorer jako oddzielnego dysku oferuje użytkownikom znajome środowisko pracy, dzięki któremu mogą uzyskać dostęp do wszystkich centralnie przechowywanych dokumentów. Dzięki JobExplorer można wyświetlić dowolne archiwum JobRouter, a pliki można łatwo przechowywać i otwierać metodą „przeciągnij i upuść”. 

Integracja JobRouter

Error: Contact form not found.





  Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez e-MSI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000387940, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej informacji w polityce prywatności.


  *Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

   Opisz procesy, które chcesz zdigitalizować.







   Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez e-MSI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000387940, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej informacji: https://e-msi.pl/polityka-prywatnosci


   * Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

   Error: Contact form not found.





    Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez e-MSI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000387940, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej informacji w polityce prywatności.


    *Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

     Opisz procesy, które chcesz zdigitalizować.







     Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez e-MSI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000387940, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej informacji: https://e-msi.pl/polityka-prywatnosci


     * Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe