czwartek,25 Maj 2017

Portal dla pracowników pozwalający na zarządzanie zleceniami oraz wynikami badań

Instytut Ochrony Roślin w Białymstoku jest jednostką badawczą świadczącą usługi kontroli pozostałości środków ochrony roślin. Jednostka współpracuje także z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako jeden z głównych wykonawców próbek monitoringowych.

W ramach realizacji projektu unijnego, zespół e-MSI dostarczył Instytutowi Ochrony Roślin w Białymstoku system do zarządzania zleceniami oraz wynikami badań zarówno dla pracowników Instytutu jak i osób czy podmiotów zlecających badania. System usprawnia komunikację oraz przepływ informacji pomiędzy zlecającymi a Instytutem dzięki modułowi e-Analiza. Zamawiający może się zalogować i złożyć zlecenie badania, sprawdzić status badania, pobrać wynik badania, załączniki i sprawozdanie,  czym jest automatycznie powiadamiany mailem.

Zlecenia trafiają do bazy systemu i są dostępne dla pracowników Instytutu w modułach dedykowanych dla użytkowników wewnętrznych Instytutu. Moduły pozawalają na:

  • zarządzanie zleceniami
  • zarządzanie badaniami
  • zarządzanie analizami
  • zarządzaniem obiegiem dokumentów i informacji (workflow) z listą zadań
  • e-archiwum dokumentów dla materiałów, plików i dokumentacji archiwizowanej ze skanów, poczty e-mail i dysku komputera oraz dla dokumentów generowanych w procesie badań i analiz (moduł DMS – Document Management System). Moduł posiada funkcję zarządzania wersjami dokumentów oraz pozwala na ich szybkie odszukanie i podgląd w ramach uprawnień użytkowników. Pracownicy instytutu otrzymują automatyczne notyfikacje e-mail informujące o wszelkich zmianach dokonywanych w dokumentach, ich wersjach oraz statusach
  • moduł zarządzania materiałami odniesień z funkcjami: wydruku etykiet, monitoringu terminów przydatności (automatyczna notyfikacja mailowa o upływie terminu), podmodułu wspomagającego proces przygotowania roboczych roztworów odniesienia, generowania wykazów i zestawień z możliwością wydruku i pobrania w kilku formatach
  • moduł zarządzania odczynnikami z funkcjami: monitoringu ilości i terminów ważności (automatyczna notyfikacja mailowa o upływie terminu), racjonalnego planowania zakupów nowych partii odczynników (automatyczna notyfikacja mailowa o niskich stanach magazynowych zapobiegająca przerwaniu ciągłości wykonywanych badań), generowanie zestawień i wykazów dla jednostek inspekcyjnych monitorujących zużycie odpowiednich chemikaliów.

System został przygotowany perspektywicznie umożliwiając w przyszłości włączenie funkcji wyświetlania automatycznej kalkulacji kosztów badania. Kalkulacja posiada skomplikowane algorytmy pozwalające automatycznie wybrać i wyświetlić najbardziej optymalny cenowo pakiet badań.

Wykonano dla: Instytut Ochrony Roślin

Rok: 2015

OSTATNIE WPISY

Elektroniczne podpisywanie dokumentów

Podpis elektroniczny w JobRouter W dzisiejszych czasach i aktualnych warunkach pracy wielu firm, podpisywanie dokumentów w sposób elektroniczny jest znacznym udogodnieniem dla obu zaangażowanych stron.  Podpisywanie dokumentów w sposób elektroniczny jest uregulowane prawnie przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w rozporządzeniu eIDAS. Zgodnie z rozporządzeniem eIDAS podpisem elektronicznym są dane elektroniczne powiązane i połączone […]


JobRouter 5.1

Najnowsza wersja JobRouter została połączona z Microsoft Office oraz z platformą Zapier. Wprowadzenie integracji z Microsoft Office pozwala na znacznie łatwiejszą pracę nad dokumentami. Zapier natomiast pozwala na integrację z ponad 2000 aplikacji. JobRouter 5.1 to również dodatkowe funkcje w modułach JobData i  JobViewer. Platforma poszerzyła również swoje możliwości integracji. Zapier to platforma, pozwalająca na […]


COVID-19 – Jak digitalizacja firmy przygotowuje ją na każdą ewentualność?

Plądrujący Europę korona wirus, wywołujący chorobę Covid-19, to ogromne uderzenie w gospodarkę. Niestety, wiele firm nie było przygotowanych na takie okoliczności, w związku z czym musiało tymczasowo zawiesić swoją działalność. W wielu przypadkach oznaczało to redukcję wakatów. Dla każdego przedsiębiorcy jest to jeden z najczarniejszych scenariuszy prowadzenia biznesu. W większości dotkniętych sektorów brak szybkiej reakcji […]


JobRouter – Aplikacja Mobilna

Zastanawialiście się czy JobRouter może być jeszcze bardziej przyjazny użytkownikom? Otóż może, odkąd do przyjaznego systemu dostępnego z poziomu przeglądarki internetowej, dołączyła zintegrowana aplikacja mobilna. Aplikacja umożliwia dostęp do dokumentów i procesów w systemie za pomocą dostosowanego do smartfonów interfejsu. Dzięki temu użytkownicy mają dostęp do systemu, bez potrzeby włączania laptopa.  Aplikacja mobilna jest w […]


Możliwość komentowania jest wyłączona.