czwartek,25 Maj 2017

Portal dla pracowników pozwalający na zarządzanie zleceniami oraz wynikami badań

Instytut Ochrony Roślin w Białymstoku jest jednostką badawczą świadczącą usługi kontroli pozostałości środków ochrony roślin. Jednostka współpracuje także z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako jeden z głównych wykonawców próbek monitoringowych.

W ramach realizacji projektu unijnego, zespół e-MSI dostarczył Instytutowi Ochrony Roślin w Białymstoku system do zarządzania zleceniami oraz wynikami badań zarówno dla pracowników Instytutu jak i osób czy podmiotów zlecających badania. System usprawnia komunikację oraz przepływ informacji pomiędzy zlecającymi a Instytutem dzięki modułowi e-Analiza. Zamawiający może się zalogować i złożyć zlecenie badania, sprawdzić status badania, pobrać wynik badania, załączniki i sprawozdanie,  czym jest automatycznie powiadamiany mailem.

Zlecenia trafiają do bazy systemu i są dostępne dla pracowników Instytutu w modułach dedykowanych dla użytkowników wewnętrznych Instytutu. Moduły pozawalają na:

  • zarządzanie zleceniami
  • zarządzanie badaniami
  • zarządzanie analizami
  • zarządzaniem obiegiem dokumentów i informacji (workflow) z listą zadań
  • e-archiwum dokumentów dla materiałów, plików i dokumentacji archiwizowanej ze skanów, poczty e-mail i dysku komputera oraz dla dokumentów generowanych w procesie badań i analiz (moduł DMS – Document Management System). Moduł posiada funkcję zarządzania wersjami dokumentów oraz pozwala na ich szybkie odszukanie i podgląd w ramach uprawnień użytkowników. Pracownicy instytutu otrzymują automatyczne notyfikacje e-mail informujące o wszelkich zmianach dokonywanych w dokumentach, ich wersjach oraz statusach
  • moduł zarządzania materiałami odniesień z funkcjami: wydruku etykiet, monitoringu terminów przydatności (automatyczna notyfikacja mailowa o upływie terminu), podmodułu wspomagającego proces przygotowania roboczych roztworów odniesienia, generowania wykazów i zestawień z możliwością wydruku i pobrania w kilku formatach
  • moduł zarządzania odczynnikami z funkcjami: monitoringu ilości i terminów ważności (automatyczna notyfikacja mailowa o upływie terminu), racjonalnego planowania zakupów nowych partii odczynników (automatyczna notyfikacja mailowa o niskich stanach magazynowych zapobiegająca przerwaniu ciągłości wykonywanych badań), generowanie zestawień i wykazów dla jednostek inspekcyjnych monitorujących zużycie odpowiednich chemikaliów.

System został przygotowany perspektywicznie umożliwiając w przyszłości włączenie funkcji wyświetlania automatycznej kalkulacji kosztów badania. Kalkulacja posiada skomplikowane algorytmy pozwalające automatycznie wybrać i wyświetlić najbardziej optymalny cenowo pakiet badań.

Wykonano dla: Instytut Ochrony Roślin

Rok: 2015

OSTATNIE WPISY

Czym są platformy low code i z czego wynika ich popularność?

Low code odnosi się do techniki tworzenia aplikacji biznesowych, bez konieczności programowania ich od podstaw. Jest to odpowiedź na zwiększające się diametralnie potrzeby dzisiejszego świata przy jednoczesnym deficycie programistów. Low code pozwala tworzyć aplikacje i inne rozwiązania programistyczne za pomocą wcześniej skonstruowanych modeli, szablonów, oraz grafik, odpowiadającym krokom w procesach, które są w większości “wyklikiwane”, […]


Elektroniczne podpisywanie dokumentów

Podpis elektroniczny w JobRouter W dzisiejszych czasach i aktualnych warunkach pracy wielu firm, podpisywanie dokumentów w sposób elektroniczny jest znacznym udogodnieniem dla obu zaangażowanych stron.  Podpisywanie dokumentów w sposób elektroniczny jest uregulowane prawnie przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w rozporządzeniu eIDAS. Zgodnie z rozporządzeniem eIDAS podpisem elektronicznym są dane elektroniczne powiązane i połączone […]


JobRouter 5.1

Najnowsza wersja JobRouter została połączona z Microsoft Office oraz z platformą Zapier. Wprowadzenie integracji z Microsoft Office pozwala na znacznie łatwiejszą pracę nad dokumentami. Zapier natomiast pozwala na integrację z ponad 2000 aplikacji. JobRouter 5.1 to również dodatkowe funkcje w modułach JobData i  JobViewer. Platforma poszerzyła również swoje możliwości integracji. Zapier to platforma, pozwalająca na […]


COVID-19 – Jak digitalizacja firmy przygotowuje ją na każdą ewentualność?

Plądrujący Europę korona wirus, wywołujący chorobę Covid-19, to ogromne uderzenie w gospodarkę. Niestety, wiele firm nie było przygotowanych na takie okoliczności, w związku z czym musiało tymczasowo zawiesić swoją działalność. W wielu przypadkach oznaczało to redukcję wakatów. Dla każdego przedsiębiorcy jest to jeden z najczarniejszych scenariuszy prowadzenia biznesu. W większości dotkniętych sektorów brak szybkiej reakcji […]


Możliwość komentowania jest wyłączona.