Blog

Jak automatyzacja procesów przyczynia się do wzrostu efektywności operacyjnej?

automatyzacja procesow

Wykorzystanie nowoczesnych systemów informatycznych umożliwia zoptymalizowanie i usprawnienie wielu obszarów działalności firmy. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki automatyzacji procesów biznesowych.

Czym jest automatyzacja procesów biznesowych?

Automatyzacja procesów biznesowych opiera się na wykorzystaniu technologii informatycznych do digitalizacji działań biznesowych i przetwarzanych materiałów do formy elektronicznej. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu różnych systemów informatycznych. Przykładem takich rozwiązań są systemy typu Business Process Management (BPM), Document Management System (DMS), Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM) i wiele innych.

Systemy te umożliwiają automatyzację, optymalizację i monitorowanie procesów biznesowych. Dzięki automatyzacji firmy mogą uwolnić dotychczas angażowane w manualnie wykonywane procesy zasoby i skupić się na zwiększaniu efektywności operacyjnej.

W szczególności warto przyjrzeć się systemom BPM, które dodatkowo umożliwiają modelowanie procesów i zarządzanie szerokim spektrum działań biznesowych, w przeciwieństwie do innych systemów, które skupiają się jedynie na automatyzacji konkretnego obszaru działania firmy.

4 główne zalety automatyzacji procesów w firmie

Automatyzacja procesów biznesowych niesie za sobą wiele korzyści, które przyczyniają się do poprawy efektywności operacyjnej firmy, w tym:

1. Skrócenie czasu cyklu pracy

Dzięki automatyzacji procesów możliwe jest wyeliminowanie ręcznych etapów procesów, co pozwala na szybsze i sprawniejsze realizowanie zadań.

2. Redukcja ryzyka popełnienia błędu

Automatyzacja procesów biznesowych zmniejsza ryzyko ludzkiej pomyłki, co pozwala uniknąć nieprawidłowych działań i nieprzyjemnych, a co gorsza, często kosztownych konsekwencji.

3. Optymalizacja zasobów

Automatyzacja procesów biznesowych pozwala na uwolnienie i lepsze wykorzystanie zasobów firmy, co prowadzi do oszczędności czasu i kosztów. Uwolnione zasoby mogą zostać wykorzystane w celu szkoleń pracowników i uruchomienia nowych obszarów działalności biznesu – umożliwiając rozwój firmy.

4. Zwiększenie transparentności

Dzięki systemom do automatyzacji procesów, każdy etap i krok w procesie jest dokładnie udokumentowany, co pozwala na łatwiejsze monitorowanie i audytowanie działań.

Wszystkie wyżej wymienione zalety są skutkami automatyzacji procesów biznesowych i przyczyniają się do wzrostu efektywności operacyjnej.

Czym jest efektywność operacyjna?

Efektywność operacyjna to zdolność firmy do osiągania jak najlepszych wyników operacyjnych przy minimalnym wykorzystaniu zasobów. Oznacza to, że firma działa efektywnie, realizując cele i zapewniając wysoką jakość produktów lub usług, jednocześnie ograniczając koszty i czas potrzebny na wykonywanie działań.

W jaki sposób automatyzacja i modelowanie procesów biznesowych wpływa na zwiększenie efektywności operacyjnej?

1. Eliminacja zadań o niskiej wartości dodanej

Dzięki automatyzacji procesów biznesowych możliwe jest wyeliminowanie powtarzalnych i rutynowych zadań, pozwalając pracownikom skupić się na bardziej strategicznych aspektach działalności.

2. Szybsze reakcje na zmiany

Systemy automatyzacji pozwalają na elastyczne dostosowanie procesów do zmieniających się warunków rynkowych i wewnętrznych, co pozwala firmom szybciej podejmować nowe wyzwania.

3. Wzrost produktywności

Automatyzacja procesów umożliwia usprawnienie działań, co prowadzi do zwiększenia wydajności pracowników i całego przedsiębiorstwa.

4. Optymalizacja wykorzystania danych

Systemy automatyzacji zbierają i analizują dane, co pozwala na lepsze zrozumienie procesów i identyfikację wąskich gardeł do dalszej optymalizacji.

Wybierz odpowiedni system umożliwiający automatyzację i modelowanie procesów biznesowych – JobRouter

JobRouter to system typu BPM umożliwiający automatyzację i modelowanie procesów biznesowych, który doskonale wpisuje się w potrzeby rozwijających się firm. Jego szeroki zakres funkcjonalności sprawia, że jest bardzo konkurencyjnym rozwiązaniem, z którego korzystają już setki firm na całym świecie.

JobRouter cechuje, przede wszystkim:

 • Wszechstronność

Z JobRouter zautomatyzujesz w swojej firmie m. in. procesy obiegu dokumentów, korespondencji, obiegu faktur, umów, zamówień, procesy CRM  i wiele innych. Co więcej, nie musisz decydować się na automatyzację wszystkich procesów naraz. Jeśli zautomatyzujesz jeden obszar firmy, możesz zdecydować się na automatyzację kolejnego, bez potrzeby wdrażania dodatkowego systemu, a jedynie rozwijając już wdrożone rozwiązanie.  Wiąże się to z brakiem potrzeby szkoleń z obsługi nowego systemu, mniejszymi kosztami i możliwościami łatwej integracji istniejących procesów.

 • Elastyczność, skalowalność i nieskończone możliwości integracji

System JobRouter zawsze zostaje dostosowany do indywidualnych potrzeb biznesowych, a także jak już wspomnieliśmy, system potrafi rozwijać się wraz z przedsiębiorstwem. Oznacza to, że każdy proces jest „szyty na miarę”, ale pozostaje w pełni elastyczny. Można testować i wprowadzać w nim zmiany  w dowolnym momencie.  zwiększając przy tym skalę, jaką obejmuje system i uruchamiając dodatkowe integracje między procesami JobRouter, a także integracje z innymi systemami, z których korzysta firma – wspierając łatwy przepływ informacji i gwarantując spójność przetwarzanych danych.

 • Monitorowanie, raportowanie i archiwizowanie

Dzięki JobRouter można śledzić postęp procesów w czasie rzeczywistym, monitorować ich wydajność oraz generować raporty, co pomaga w ciągłym doskonaleniu działań. Dodatkowo wraz z systemem otrzymujemy archiwum dokumentów, którym mogą być przechowywane wszystkie procesowane dokumenty.

Poznaj funkcje i możliwośći platformy low-code JobRouter do automatyzacji procesów biznesowych.

Zwiększ efektywność operacyjną z JobRouter

Podsumowując, automatyzacja procesów biznesowych, w tym modelowanie procesów biznesowych przy użyciu systemu typu BPM, przyczynia się do eliminacji ręcznych i czasochłonnych zadań, zwiększenia przejrzystości danych i uwolnienia zasobów. W automatyzacji procesów biznesowych, w szczególności polecamy system JobRouter, który pozwala firmom zoptymalizować procesy, usprawnić jakość działań i usług, zmniejszyć ponoszone koszty oraz skutecznie podnieść efektywność operacyjną, co w konsekwencji przekłada się na osiąganie lepszych wyników biznesowych.

Dzięki zautomatyzowanym procesom firma może skupić się na najważniejszych celach biznesowych i szybciej reagować na zmieniające się warunki rynkowe. Wdrożenie JobRouter to duży krok w stronę zwiększenia konkurencyjności na obecnym rynku, w którym wybór odpowiednich technologii i automatyzacja odgrywa kluczową rolę w osiąganych sukcesach.

Error: Contact form not found.

  Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez e-MSI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000387940, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej informacji w polityce prywatności.


  *Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

   Opisz procesy, które chcesz zdigitalizować.   Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez e-MSI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000387940, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej informacji: https://e-msi.pl/polityka-prywatnosci


   * Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe