Digitalizacja firmy

Cyfrowa Transformacja biznesu

Digitalizacja to kluczowy krok w rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Szybkość przenoszenia procesów do świata cyfrowego jest kluczowa dla rozwoju każdej organizacji. Rozpocznij cyfrową transformację i zyskaj przewagę konkurencyjną

digitalizacja

Zaufali nam

Digitalizacja firmy z platformą JobRouter®

Digitalizacja procesów w firmach znajduje wsparcie w JobRouter®, który oferuje skalowalną platformę umożliwiającą kompleksową lub stopniową transformację cyfrową. Ta niskokodowa, wielobranżowa platforma jest wysoce funkcjonalna i zintegrowana, co ułatwia użytkownikom automatyzację procesów oraz efektywne zarządzanie dokumentami i danymi.

JobRouter łączy procesy, dane i dokumenty za pomocą jednej unikalnej platformy digitalizacji

digitalizacja_firmy

Dzięki elastycznym, modułowym i skalowalnym technologiom firmy wykorzystują platformę JobRouter® do tworzenia i dostosowywania swoich procesów biznesowych. Dzięki swoim funkcjonalnościom i elastycznym interfejsom, JobRouter® może być bezproblemowo zintegrowany z dotychczas istniejącym środowiskiem systemowym. Dodatkowo, może je rozszerzać. Na tej podstawie istniejące systemy mogą wykorzystywać platformę JobRouter do eksportu, edycji, archiwizacji lub transferu danych i dokumentów oraz uruchamiania nowych procesów.

Aby pobrać pełną listę 10 kluczowych kryteriów przy wyborze systemu digitalizacji – kliknij tutaj.

Digitalizacja firmy

Poznaj historię sukcesu naszego klienta i przekonaj się jak PGNiG Obrót Detaliczny wykorzystał platformę JobRouter do digitalizacji procesów w firmie


Podstawowe cechy i zalety platformy:

Prosta instalacja, wykorzystanie
i modyfikacje

Digitalizacja firmy

Instalacja systemu JobRouter®zajmuje niewiele czasu i dzięki wielu
interfejsom szybko można go połączyć z innymi aplikacjami (systemem finansowo-księgowym, ERP,…). Projektowanie procesów oraz zmiana istniejących zabiera niewiele czasu i nie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy programistycznej

Pełna kontrola
i transparentność twoich
procesów biznesowych

Digitalizacja firmy

Zyskujesz pełny przegląd statusów oraz kontrolę przebiegu procesów w Twojej organizacji. W każdym momencie masz możliwość interwencji aby w pełni kontrolować działania pracowników i prawidłowe funkcjonowanie realizowanych procesów

Zarządzanie
dokumentami
zawarte w pakiecie

Digitalizacja firmy

JobRouter® zawiera dodatkowe komponenty do archiwizacji
dokumentów wraz z ich audytem oraz automatycznym rozpoznawaniem i przetwarzaniem danych dokumnetów.
Archiwizacja, przetwarzanie oraz generowanie nowych dokumentów,
pozwala na łatwe i intuicyjne zarządzanie ich przepływem bez większego nakładu pracy.

Standardowa platforma
w miejsce indywidualnych
rozwiązań

Digitalizacja firmy

Standardowa platforma JobRouter®jest w stanie dostosować się do wymagań i oczekiwań każdej firmy bez względu na wielkość oraz branżę. JobRouter® w przeciwieństwie do indywidualnych rozwiązań, jest gotowy na nowe wyzwania oraz wprowadzane rozwiązania bez modyfikacji dotychczasowej architektury systemu

Redukcja wykorzystania
papieru do minimum

Digitalizacja firmy

Cyfrowa implementacja procesów i zastosowanie elektronicznych
dokumentów znacząco redukuje wykorzystanie papieru oraz
przestrzeń konieczną do jego przechowywania. Cyfrowe archiwum
pozwala na skuteczniejsze zarządzanie dokumentami i pełną kontrolę, dzięki prostemu dostępowi w dowolnym czasie

Usprawnienie komunikacji
pomiędzy pracownikami,
działami oraz lokalizacjami

Digitalizacja firmy

JobRouter gwarantuje płynniejszy oraz skuteczniejszy obieg informacji. Platforma automatycznie przydziela pracownikom zadania i w razie potrzeby wysyła powiadomienia na ich skrzynki email. Dzięki dostępowi z poziomu każdej przeglądarki, JobRouter gwarantuje szybszą komunikację i wymianę danych pomiędzy pracownikami.

Lepsza dokumentacja bez dodatkowych wydatków

Digitalizacja firmy

JobRouter® w sposób automatyczny dokumentuje każdą instancję procesu oraz udostępnia kompletną ścieżkę kontrolną dla wszystkich
zakończonych działań. Platforma rejestruje każde działanie
użytkownika, przetworzenie danych oraz dokumentów co pozwala
na pełną kontrolę realizowanych procesów biznesowych.


Przykłady wykorzystania platformy :

Sprzedaż & Marketing

 • pełen proces od wyceny do płatności
 • przetwarzanie zamówień
 • opracowywanie ofert
 • zatwierdzanie ofert sprzedaży
 • umowy sprzedaży
 • zarządzanie leadami i zdarze-niami
 • tworzenie i pobieranie zamó-wień
 • portal samoobsługowy ankiet wśród klientów

Budownictwo/produkcja

 • cyfrowa dokumentacja budowlana
 • zgodność zapewnienia jakości
 • audyty bezpieczeństwa i finansowe
 • obsługa reklamacji
 • dokumentacja działań zapobiegawczych/ naprawczych
 • śledzenie postępów
 • zarządzanie wsparciem
 • FIDIC

Operacje/Administracja

 • raport z wdrożenia
 • realizacja zamówienia
 • zarządzanie cyklem życia umowy
 • operacje administracyjne
 • lista kontrolna zarządzania szkoleniami
 • elektroniczne standardowe procedury operacyjne
 • zarządzanie serwisem w terenie
 • łańcuch dostaw/logistyka

Finanse/Księgowość

 • rozrachunki z dostawcami
 • rozrachunki z odbiorcami
 • uzgadnianie faktur od dostawców z dokumentami
 • przyjęcia produktów
 • proces zatwierdzania nakła-dów inwestycyjnych
 • zarządzanie budżetem
 • wnioski o limit kredytowy
 • zarządzanie aktywami/likwi-dacja
 • portal dostawcy/samo-obsługa

Zamówienia

 • e-zamówienia
 • przetwarzanie PO
 • proces odbioru towarów
 • przetwarzanie zamówień
 • inwentaryzacja autoryzacji
 • wydatków
 • zarządzanie
 • proces od zakupu do zapłaty
 • portal dostawcy
 • portal samoobsługowy

HR

 • onboarding i offboardingpracowników
 • wnioski o nowe zatrudnienie
 • raportowanie wydatków
 • wnioski o urlopy i podróżesłużbowe
 • wynagrodzenia i karty czasupracy
 • wydajność
 • zarządzanie
 • analizy pracy
 • portal samoobsługowy pra-cowników
 • obiegówka
 • eTeczka pracownicza
 • intranet

11 Korzyści digitalizacji w firmie

Poniżej przedstawiamy zalety płynące z digitalizacji procesów. Dzięki digitalizacji, Twój biznes może się naprawdę rozwinąć. Digitalizacja firmy to innymi słowem automatyzacja procesów i przynosi następujące korzyści:

 1. Digitalizacja procesów pozwala na wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wykonanie, akceptację, zmiany i odmowy wykonywanych zadań. W taki sposób, że status zadania i osoba za nie odpowiedzialna są zawsze widoczne. Na przykład, gdy czas wykonania zadania lub akceptacji wydłuża się, ponieważ nikt nie poczuwa się do odpowiedzialności wykonania zmian,  które wynikły w czasie procesu, lub ich podział jest niejasny.
 2. Pomaga dostrzec, które zadania zabierają pracownikom najwięcej czasu, kto pracuje najefektywniej i przy jakich problemach efektywność zmniejsza się.
 3. Zmniejsza ryzyko popełnienia błędu, które znacząco wpływają na straty w budżecie – opóźnienia wpłat, akceptacje wniosków i faktur, lub wykonanie płatności za nigdy nie otrzymane produkty.
 4. Usprawnia widoczność zysków, strat, czas wykonywania poszczególnych etapów zadań.
 5. Pozwala na skalowalność procesów. W systemie pozwalającym na digitalizacje procesów, proces musi zostać określony tylko raz, po czym może być wielokrotnie powtarzany.
 6. Wpływa na szybkość regeneracji biznesu. Najważniejszym jest aby uczyć się na błędach. Digitalizacja sprawi, że wykonane procesy oraz sposób działania zostaną zaarchiwizowane i dostępne do wglądu oraz analizy, w dowolnym momencie.
 7. Zwiększa poczucie pewności i bezpieczeństwa pracowników. Pracownicy nie muszą przepisywać danych ręcznie, przy czym mniej obawiają się popełnienia błędu i poniesienia konsekwencji, gdy inna osoba nie wywiąże się ze zleconego zadania. Praca na platformie digitalizacji jest również dużo łatwiejsza i intuicyjna, co za tym idzie – mniej stresująca.
 8. Umożliwia obsługę i tworzenie procesów osobom spoza IT. Celem platformy digitalizacji jest stworzenie środowiska, w którym każdy będzie mógł się odnaleźć, bez wsparcia zespołu informatyków. Dlatego co raz bardziej popularne stały się platformy do digitalizacji low-code umożliwiające tworzenie, testowanie i edytowanie procesów osobom bez umiejętności programowania.
 9. Digitalizacja w firmie pozwala również na wgląd do wszystkich działów osobno i równocześnie, śledzenia powiązań, wymiany informacji i efektywności poszczególnych pracowników, co znacząco wpływa na ich rzetelność.
 10. Obniża koszty szkolenia nowych pracowników, co w przedsiębiorstwach z wysoką rotacją oznacza znaczne oszczędności.
 11. Przyspiesza podejmowanie decyzji. System daje możliwość wglądu do wszystkich danych przypisanych do danej sprawy w dowolnym momencie oraz pozwala na generowanie raportów w czasie rzeczywistym. Dzięki temu podejmowanie decyzji staje się łatwe i przejrzyste.

Digitalizacja firmy
Digitalizacja firmy

Rozpocznij swoją cyfrową podróż z JobRouter®

Przekształć procesy biznesowe w cyfrowe, zautomatyzowane środowisko z JobRouter®: systemem oferującym niskokodowość, szybkość i elastyczność

Co to jest digitalizacja?

Według firmy badawczej Gartner – Digitalizacja oznacza wykorzystanie technologii informatycznych w celu zmienienia modelu biznesowego, osiągnięcia nowych celów biznesowych oraz stworzenia nowych możliwości, które będą stanowić wartość dodaną dla organizacji.

Digitalizacja oznacza również proces przekształcania procesów oraz ich elementów np. dokumentów w format elektroniczny. Digitalizacja automatyzuje to, co dotychczas odbywało się w sposób manualny. Digitalizacja może odbywać się na wielu poziomach i tak naprawdę jest z nami od wielu lat. Zaczynając od digitalizacji poczty, czyli przejściu z listów na maile, kończąc na automatyzacji skomplikowanych procesów biznesowych. Mówiąc o digitalizacji firmy, właśnie takie procesy mamy na myśli.

Digitalizacja – Cyfrowa Transformacja

Jeszcze 10 lat temu digitalizacja firmy była sposobem działania, na które decydowały się tylko firmy myślące przyszłościowo, lub posiadające odpowiedni budżet.
Czy teraz, firma, która wyprze się digitalizacji ma szanse na zysk i na przetrwanie? Odpowiedź wydaje się być prosta. Jakkolwiek wielu przedsiębiorców wciąż boi się podjąć pierwsze kroki w stronę automatyzacji. Organizacjom brakuje zaufania i przekonania, czy tak naprawdę digitalizacja procesów jest nieunikniona.
Z drugiej strony presje digitalizacji wypiera na firmach rząd wprowadzając nowe przepisy, np. te dotyczące e-doręczeń, czy też krajowego-systemu e-faktur.

My jesteśmy pasjonatami od znajdowania nowych rozwiązań i pokonywania wyzwań za pomocą platform digitalizacji, więc dorzucimy swoje trzy grosze:

Tak! Digitalizacja jest nieunikniona, jeśli Twoim celem jest rozwój biznesu i nie chcesz aby Twoja firma została pokonana przez konkurencje.

Digitalizacja firmy – jak rozpocząć?

Proces transformacji cyfrowej firmy powinien rozpocząć się od wyznaczenia celów biznesowych i identyfikacji obszarów, które jako pierwsze powinny zostać poddane automatyzacji. W niektórych firmach takie obszary będą widoczne na pierwszy rzut oka, na przykład firmy ręcznie przetwarzające setki faktur i zamówień. W firmach, w których nie jest jasne gdzie zacząć digitalizację procesów, lub jaki kolejny krok podjąć w stronę pełnej digitalizacji – warto skorzystać z pomocy doświadczonych analityków biznesowych, którzy wskażą miejsca gdzie zwrot z inwestycji w digitalizację będzie najszybszy.

Kolejny krok to rozeznanie rynku, tzn. dostępnych firm wdrożeniowych i ich rozwiązań. Digitalizacji firmy nie dokonamy używając Excela. Potrzebne nam są narzędzia dedykowane do automatyzacji procesów. Jest to niemała inwestycja, a przede wszystkim trudna decyzja. Liczba dostępnych na rynku firm oferujących rozwiązania do digitalizacji i zarządzania procesami biznesowymi cały czas rośnie.
Dlatego tak ważne jest ustalenie pewnych kryteriów przy wyborze dostawcy systemu.

Poniżej przedstawiamy listę 5 kluczowych wytycznych według których, uważamy, że firmy powinny się kierować przy dostawcy systemu do digitalizacji. 

 1. Koszty
  Jak wysokie są koszty jednorazowe (instalacja, zakup licencji itp.) oraz koszty długoterminowe oprogramowania (utrzymanie, wsparcie, wynajem itp.)?
 1. Elastyczność i skalowalność
  Czy oprogramowanie można dostosować do ewentualnych zmian w procesach i czy jest skalowalne?
 2. Wymagania techniczne
  Jakie wymagania techniczne (system operacyjny, pamięć, procesory itp.) należy spełnić, aby móc korzystać z oprogramowania?
 3. Intuicyjność
  Jak intuicyjne i proste w obsłudze jest dane oprogramowanie?
 4. Doświadczenie dostawcy na rynku
  Czy oprogramowanie jest znane na rynku i czy dostawca ma wystarczające doświadczenie w Twojej branży lub firmach o podobnej wielkości?

Równocześnie warto się zastanowić, jakie plany na przyszłość ma firma, której procesy chcemy zautomatyzować. Czy digitalizacja firmy będzie odbywać się etapami? Czy będziemy chcieli automatyzować więcej procesów wraz z rozwojem firmy? W tym wypadku, warto rozważyć systemy, które obejmują firmę całościowo i umożliwiają digitalizacje procesów w różnych obszarach firmy. Dedykowane rozwiązania są tańsze, np. dedykowany system do obsługi zamówień, czy faktur, ale oznaczają, że chęć automatyzacji kolejnych procesów w firmie, wiązać się będzie z kolejną inwestycją. Warto wspomnieć, że niestety dedykowane systemy zwykle nie zapewniają zbyt dużo elastyczności i możliwości dostosowania do konkretnych wymagań organizacji.

Digitalizacja dokumentów, a digitalizacja procesów

Digitalizacja dokumentów, czyli utrzymywanie archiwum dokumentów firmowych: teczek pracowników, umów, faktur w wersji elektronicznej, w archiwum dokumentów to duży krok do przodu. Zwłaszcza w kontekście ryzyka pracy zdalnej, dostęp do dokumentacji jest kluczowy. Jednak dopiero ustrukturyzowany przepływ tych dokumentów znacząco wpływa na optymalizację procesów, a co za tym idzie redukcję nakładu pracy na procesy administracyjne. Podsumowując digitalizacja dokumentów jest niezbędnym, jednak tylko pierwszym krokiem w kierunku digitalizacji procesów.

Jaka jest rola digitalizacji rozwoju biznesu?

Czy pamiętasz jak dokonywałaś/dokonywałeś zakupów 10-15 lat temu? A jak kupujesz dzisiaj? Podobnie z załatwianiem spraw bankowych czy urzędowych. To najlepszy przykład postępującej wszędzie digitalizacji.

Szybkość przenoszenia procesów do świata cyfrowego jest tym co różni organizacje rozwijające się szybko od tych wolniejszych. Klaus Schwab, przewodniczący i założyciel World Economic Forum powiedział:

“W nowym świecie, to nie duża ryba zjada małą rybę, to szybka ryba zjada wolną rybę!”

Czy masz jeszcze wątpliwości, co do tego ile firma może zyskać wdrażając platformę do digitalizacji?

W dzisiejszych czasach firmy nie korzystające z technologii do automatyzacji procesów mają małe szanse na rozwój, a nawet przetrwanie.  Narzędzi do digitalizacji na rynku jest wiele, dlatego ważnym jest aby wybrać  sprawdzone i nowoczesne rozwiązanie, które całkowicie pokryje potrzeby Twojego biznesu.

My polecamy naszym klientom platformę digitalizacji JobRouter. Jest to system, który pozwala na digitalizację procesów i bezproblemowe przejście firmy na poziom elektroniczny bez potrzeby pisania kodu i zatrudniania specjalistów ds. IT.

Na naszej stronie znajdziesz więcej wskazówek i informacji o JobRouter, wszystkich jego modułach, funkcjonalnościach oraz wykonanych przez nas i naszych partnerów wdrożeniach. Zachęcamy do wypełnienia formularza z zapytaniem o demo, którym obiecujemy Cię nie rozczarować!

Error: Contact form not found.

  Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez e-MSI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000387940, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej informacji w polityce prywatności.


  *Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

   Opisz procesy, które chcesz zdigitalizować.   Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez e-MSI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000387940, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej informacji: https://e-msi.pl/polityka-prywatnosci


   * Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

   Error: Contact form not found.

    Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez e-MSI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000387940, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej informacji w polityce prywatności.


    *Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

     Opisz procesy, które chcesz zdigitalizować.     Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez e-MSI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000387940, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej informacji: https://e-msi.pl/polityka-prywatnosci


     * Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe