Blog

E-Doręczenia

E-Doręczenia

E-doręczenia to kolejny projekt, który popchnie Polskę na drodze digitalizacji administracji publicznej. Rząd w tej chwili pracuje nad stworzeniem standardu doręczeń elektronicznych i planuje wdrożyć je w życie jeszcze w tym roku.

O co dokładnie chodzi?

Do tej pory komunikacja z organami administracyjnymi oznaczała wymianę listów poleconych oraz wizyty w urzędach. Nowy projekt ma na celu zamianę tradycyjnych sposobów komunikacji  z Urzędami na elektroniczne skrzynki odbiorcze. Proponowane rozwiązanie pozwoli na potwierdzenie odbioru oficjalnego dokumentu przy pomocy jednego przycisku myszy. Docelowo projekt będzie również obejmował komunikację przedsiębiorców i osób fizycznych z organami administracji.

Kiedy nowa ustawa wejdzie w życie?

Ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2021 roku. Natomiast od 21 października 2021 roku, podmioty wpisane do KRS oraz członkowie korporacji prawniczych, doradcy podatkowi i  rzecznicy patentowi będą mieli obowiązek posiadania skrzynki do elektronicznych doręczeń. 

Co ustawa o e-Doręczeniach oznacza dla przedsiębiorców?

Podmioty zarejestrowane w KRS będą mogły wybrać pomiędzy państwowym operatorem gwarantującym nieodpłatną realizację usługi e-Doręczenia z podmiotami publicznymi, a kwalifikowanym dostawcą usług  zaufania. 

Jest to wybór pomiędzy dostawcą elektronicznej skrzynki odbiorczej, za pomocą której będzie przebiegać komunikacja z organami administracyjnymi. Zgodnie z ustawą, do 2025 roku państwowym operatorem usług e-Doręczenia będzie Poczta Polska. Usługi będą zawarte na platformie Envelo, należącej do Grupy Poczty Polskiej. Envelo spełnia wymagania unijnego rozporządzenia eIDAS, które odnosi się do regulacji dotyczących integralności i poufności przesyłek elektronicznych, identyfikacji ich nadawcy i odbiorcy oraz potwierdzenia nadania i odbioru. 

Podmioty publiczne korzystające z platformy Envelo dostaną do obsługi e-doręczeń 15 GB miejsca w skrzynce odbiorczej. Natomiast podmioty niepubliczne 1 GB.  

Od 1 października 2021 obowiązek posiadania elektronicznej skrzynki odbiorczej do e-Doręczeń  będzie dotyczył podmiotów publicznych i niepublicznych, takich jak: przedsiębiorcy, adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi, notariusze, rzecznicy patentowi.

Co e-Doręcznia oznaczają dla osób fizycznych?

Założenia ustawy obejmują również przystosowanie osób fizycznych do korzystania z platformy. W związku z tym pojawi się również usługa hybrydowa e-Doręczenia. Usługa hybrydowa gwarantuje adresatom otrzymanie korespondencji od organów administracji publicznej. Nawet w przypadku jeśli nie posiadają swojej skrzynki odbiorczej na platformie. W usłudze hybrydowej, nadawca wysyła wiadomość za pomocą platformy. Natomiast adresat otrzymuje korespondencję w formie tradycyjnego listu poleconego, przygotowanego przez wyznaczonego przez rząd operatora.

JobRouter

System JobRouter oferuje zsynchronizowanie z państwowym operatorem usług e-Doręczenia. Oznacza to brak potrzeby kontrolowania skrzynki odbiorczej Poczty Polskiej. Wszystkie wydarzenia w skrzynce będą automatycznie wywoływały proces w systemie JobRouter. Dzięki temu korespondencja z administracją publiczną, jak i potwierdzenia doręczenia dokumentów,staną się częścią systemu z którego organizacja korzysta na co dzień.

Przykłady wykorzystania – procesy JobRouter zintegrowane z e-Doręczeniami

Korespondencja

Głównym procesem, którego integracja JobRouter z systemem e-Doręczenia ułatwi pracę organizacjom, będzie cyfrowy proces obsługi korespondencji przychodzącej i wychodzącej. System JobRouter będzie mógł komunikować się z systemem e-Doręczenia Poczty Polskiej w czasie rzeczywistym. W momencie pojawienia się nowej wiadomości w systemie Poczty Polskiej, JobRouter automatycznie uruchomi proces korespondencji przychodzącej. Następnie oznaczy nadawcę i przypisze kategorię dostarczonej wiadomości. W ten sam sposób będzie obsługiwany proces korespondencji wychodzącej. Wiadomość przesłana do organów administracji przez system JobRouter, będzie inicjowała wysłanie wiadomości ze skrzynki odbiorczej Poczty Polskiej.

Windykacja

Integracja systemu e-Doręczeń z Jobrouter sprawdzi się również przy procesach windykacyjnych. Wysyłka i otrzymanie wezwań do zapłaty wraz z potwierdzeniem ich doręczenia będzie odbywać się w JobRouter. Proces nie będzie wymagał logowania do zewnętrznego systemu rządowego. Dodatkowo wszystkie wydarzenia takie jak: wysyłka, odbiór, potwierdzenie odbioru, będą automatycznie zapisywane w historii interakcji z kontrahentem w systemie JobRouter 

Komunikacja z pracownikiem

Wymiana dokumentacji między pracodawcą a pracownikiem często wymaga potwierdzeń doręczenia. Dzięki integracji procesów kadrowych w JobRouter z systemem e-Doręczenia można znacząco ograniczyć ryzyka, koszty i czas wymagany do przygotowania korespondencji i otrzymania potwierdzenia w tradycyjny sposób. W procesach systemu JobRouter, wydarzenie potwierdzenia doręczenia dokumentu, można również wykorzystać jako inicjator kolejnego procesu. 

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

  Aplikuj do nas


  Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez e-MSI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 387940, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej informacji w polityce prywatności.
   Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez e-MSI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 387940, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej informacji w polityce prywatności.


    W czym możemy Ci pomóc?
    Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez e-MSI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 387940, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej informacji: https://e-msi.pl/polityka-prywatnosci