Blog

Pieczęć elektroniczna – Rodzaje i Zastosowanie

pieczęć elektroniczna

Pieczęć elektroniczna jest odpowiednikiem Twojej pieczęci firmowej. Niektóre dokumenty w firmach po prostu wymagają opieczętowania, nawet jeśli procesowane są elektronicznie. Drukowanie, podbijanie pieczęcią, a następnie skanowanie, przerywa proces workflow. Aby jak najlepiej zoptymalizować proces, należy dążyć do jego pełnej digitalizacji, a w takim przypadku nie jest to możliwe.

Jako rozwiązanie tego problemu oferujemy pieczęcie elektroniczne.
Moduł JobSign oferuje pieczęcie elektroniczne, które użytkownik może nakładać na dokumenty w procesach workflow. Pieczęcie elektroniczne, tak samo, jak pieczęcie fizyczne służą do zatwierdzania, uwierzytelniania i integrowania dokumentów. Podobnie również nie mogą zostać usunięte. 

Rodzaje pieczęci elektronicznej

Jakkolwiek istnieją dwa rodzaje pieczęci elektronicznej: zaawansowana oraz kwalifikowana pieczęć. Ich wykorzystanie różni się.

Zaawansowana pieczęć elektroniczna 

Zaawansowana pieczęć jest unikalna dla podmiotu który się nią posługuje i pozwala na rozpoznanie jego tożsamości. Podmiot, którego dane widnieją na pieczęci ma nad nimi kontrolę. 

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna jest to zaawansowana pieczęć, która dodatkowo opiera się na kwalifikowanym certyfikacie i musi być składana za pomocą kwalifikowanego urządzenia.

Pieczęć elektroniczna kwalifikowana ma taką samą moc prawną, jak jej fizyczny odpowiednik, nie można jej podrobić i jest zgodna z rozporządzeniem eIDAS.

Pieczęć elektroniczna w JobRouter

W systemie JobRouter istnieje zaawansowana pieczęć elektroniczna. Pieczęć jest częścią procesu, to znaczy, że polecenie opieczętowania dokumentu, może się pojawić jako obowiązkowy krok do wykonania dla odpowiedzialnego użytkownika w celu zatwierdzenia dokumentu i potwierdzenia autentyczności danych. Taka pieczęć nie może być dodana do dokumentu w późniejszych etapach jego procesowania. Wdrożenie opieczętowania jako kroku w systemie gwarantuje bezpieczne środowisko dla procesowania dokumentów, które muszą zostać w ten sposób zatwierdzone. Dodatkowo JobRouter pozwala na pieczętowanie wielu dokumentów jednocześnie.

Przykłady wykorzystania pieczęci elektronicznej

Wewnętrznie, pieczęć elektroniczna przyda się do uwierzytelniania, akceptacji oraz archiwizacji dokumentów. W systemie JobRouter można tworzyć wiele pieczęci, mogą one zawierać informacje, takie jak na przykład: imię, data, nazwa i dział firmy. W związku z tym zarchiwizowane i opieczętowane dokumenty zawierają dodatkowe informacje. Przykładami wewnętrznych dokumentów, jakie mogą zostać opięczetowane są:

 • Regulaminy
 • Umowy
 • Dokumentacje pracownicze
 • Sprawozdania
 • Raporty

Zewnętrznie, pieczęć potwierdzi udział firmy w procesie z kontrahentem, lub instytucją. Przykładami dokumentów, jakie mogą zostać opięczetowane w procesach zewnętrznych są: 

 • Faktury
 • Umowy
 • Korespondencja
 • Oferty. 

e-Teczki pracownicze

W szczególności warto się przyjrzeć wykorzystaniu pieczęci elektronicznej w dokumentacji pracowniczej. Od 1 stycznia 2019 można prowadzić dokumentację kadrową w formie elektronicznej. Aby potwierdzić zgodność wersji elektronicznej dokumentów z ich oryginałami, oraz ich zgodność z wymogami dotyczącymi przechowywania dokumentów pracowniczych w formie cyfrowej, należy skorzystać z kwalifikowanej pieczęci elektronicznej lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

Różnica między kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną a kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pieczęć elektroniczna jest wykorzystywana głównie do uwierzytelnienia dokumentów firmowych, potwierdzenia autentyczności danych i reprezentuje całą organizację. Kwalifikowany podpis elektroniczny jest odpowiednikiem własnoręcznego podpisu wykorzystywanego przez osoby fizyczne w celu oświadczenia woli.

Error: Contact form not found.

  Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez e-MSI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000387940, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej informacji w polityce prywatności.


  *Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

   Opisz procesy, które chcesz zdigitalizować.   Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez e-MSI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000387940, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej informacji: https://e-msi.pl/polityka-prywatnosci


   * Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe