Blog

Elektroniczny obieg dokumentów dla branży medycznej 

elektronizacja branży medycznej

Elektronizacja branży medycznej 

Cyfryzacja i automatyzacja procesów stała się nieodłącznym elementem rozwoju organizacji w wielu branżach, w tym w branży medycznej. 
W polskich placówkach ochrony zdrowia, obok tradycyjnych form dokumentacji, wykorzystuje się elektroniczne formy dokumentów, takie jak e-Zwolnienia, e-Recepty czy e-Skierowania. 
Korzystanie z systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) oraz e-Powiadomień, które umożliwiają automatyczną komunikację z pacjentami poprzez SMS lub e-mail, stały się powszechną praktyką. Ponadto, od 1 lipca 2021 roku, polski rząd w ramach informatyzacji ochrony zdrowia wprowadził system Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, w którym zbierane są informacje o wszystkich zdarzeniach medycznych pacjenta, niezależnie od lokalizacji jego przyjęcia i tego, czy świadczenie było refundowane przez NFZ, czy zlecone prywatnie. Z drugiej strony, usługodawcy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018r.
W rezultacie pacjenci mają nieograniczony dostęp do historii leczenia, a dokumenty są odpowiednio zabezpieczone przed zgubieniem. 

Automatyzacja procesów wewnętrznych w placówkach medycznych  

Wykorzystując ustandaryzowane przez polski rząd narzędzia do zarządzania informacjami o pacjencie, wiele placówek idzie o krok dalej, decydując się na automatyzację swoich wewnętrznych procesów administracyjnych i operacyjnych. 

Elektroniczny obieg dokumentów dla branży medycznej

Jednym z pierwszych obszarów, jakie są automatyzowane w organizacjach w tym sektorze, jest obieg dokumentów niemedycznych. Automatyzacja obiegu dokumentów umożliwia placówkom medycznym szybką i efektywną wymianę informacji między pracownikami, oddziałami oraz współpracującymi organizacjami. Systemem, który oferuje takie rozwiązanie jest JobRouter.  

JobRouter to sprawdzony w branży medycznej i farmaceutycznej system, dzięki któremu z łatwością zautomatyzujesz nawet najbardziej skomplikowane procesy w organizacji. Elektroniczny obieg dokumentów to tylko jeden z wielu obszarów, jakie można zawrzeć w systemie JobRouter.
System umożliwia między innymi automatyzację zadań, takich jak: rejestracja i obsługa faktur, zarządzanie korespondencją, procesowanie umów, obsługa zapotrzebowań oraz masowe skanowanie dokumentów wraz z automatycznym rozczytaniem danych. Dodatkowo system oferuje elektroniczne archiwum dokumentów wraz z opcją pełnotekstowego wyszukiwania. 

Wszystkie te funkcje przyczyniają się do skrócenia czasu realizacji procesów administracyjnych i eliminacji potencjalnych błędów, co w efekcie zwiększa efektywność pracy w placówkach. 

Integracje JobRouter z innymi systemami wykorzystywanymi w branży medycznej 

Ważną cechą systemu JobRouter jest możliwość integracji z innymi systemami wykorzystywanymi w placówkach medycznych, takimi jak systemy finansowo-księgowe, czy systemy zarządzania danymi pacjentów. Dzięki temu dane są dostępne w jednym miejscu, co ułatwia zarządzanie nimi i przyspiesza proces podejmowania decyzji. 
Dotychczas JobRouter był integrowany również z systemami EDM – takimi jak KAMSOFT, czy CGM, co umożliwiło rozliczanie personelu medycznego w części białej i szarej.

Korzyści z wdrożenia JobRouter w placówce medycznej 

JobRouter zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych pacjentów. System gwarantuje poufność, integralność i dostępność informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i standardami branżowymi. 

Wdrożenie systemu JobRouter w celu automatyzacji obiegu dokumentów przynosi placówkom medycznym liczne korzyści, a mianowicie: może wpłynąć na poprawę jakości opieki medycznej, skrócić czas oczekiwania na usługi, zminimalizować ryzyko popełnienia błędu administracyjnego, a także usprawnić zarządzanie danymi pacjentów. Ponadto, organizacje, które korzystają z JobRouter, mają możliwość dostosowania systemu do swoich indywidualnych potrzeb i wymagań, oraz rozwijania systemu wraz z pojawieniem się takiej potrzeby, automatyzując kolejne procesy. 

Podsumowując, elektroniczny obieg dokumentów w branży medycznej stanowi kluczowy element naturalnego procesu cyfryzacji i automatyzacji procesów. Dzięki temu placówki medyczne mogą dostarczać lepsze usługi, oszczędzić czas i zasoby, oraz zwiększać swoją efektywność. 

Dowiedz się więcej o ukończonym przez nas projekcie – Elektroniczny Obieg Dokumentów w Szpitalu im. Józefa Strusia  

Error: Contact form not found.

  Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez e-MSI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000387940, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej informacji w polityce prywatności.


  *Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

   Opisz procesy, które chcesz zdigitalizować.   Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez e-MSI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000387940, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej informacji: https://e-msi.pl/polityka-prywatnosci


   * Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe