Blog

Rodzaje workflow – Na czym opierają się przepływy pracy?

Rodzaje workflow - Na czym opierają się przepływy pracy?

Istnieje pięć podstawowych wzorców przepływu procesów biznesowych – są to rodzaje workflow – wszystkie możesz poznać dzięki JobRouter®

Proces biznesowy to seria zadań użytkownika i zdarzeń automatycznych (kroków systemowych) oraz kolejność ich wykonania. JobRouter umożliwia modelowanie dowolnej liczby różnych procesów biznesowych, a w każdym procesie występują zupełnie inne ścieżki. JobRouter umożliwia tworzenie workflow, zarówno prostych jak i złożonych, w zależności od wymagań biznesowych.

Umożliwia to cyfrową transformację, która nie tylko wpasowuje się do Twojej infrastruktury IT, ale również odwzorowuje codzienną pracę.

Rodzaje workflow - Na czym opierają się przepływy pracy?

Pięć podstawowych rodzajów workflow

Mapa procesu biznesowego (lub diagram przepływu procesu) to wizualna reprezentacja workflow. Może odwzorowywać ścieżki sekwencyjne z warunkami „jeżeli-to-w przeciwnym razie” (ang. if-then-else), ścieżki równoległe, pętle i/lub ścieżki warunkowe.

1. Ścieżki sekwencyjne / workflow standardowy 

Rodzaje workflow - Na czym opierają się przepływy pracy?

Najpopularniejszym lub standardowym wzorcem workflow jest proces sekwencyjny – czyli kroki następujące jeden po drugim. Sekwencyjny diagram przepływu jest przedstawiony graficznie, przedstawiając uporządkowaną serię działań, przy czym jedno działanie rozpoczyna się po zakończeniu poprzedniego działania. Sekwencyjne ścieżki procesów przechodzą od jednego kroku do następnego i zazwyczaj nie cofają się.

2. Ścieżki oparte na regułach / workflow warunkowy

Rodzaje workflow - Na czym opierają się przepływy pracy?

Po zakończeniu kroku decyzja o aktywacji kolejnych kroków podejmowana jest na podstawie reguł zdefiniowanych w ramach procesu. Po wykonaniu dowolnego kroku następuje analiza danych procesowych i weryfikacja warunków uruchomienia kolejnych kroków. Jeśli zestaw warunków jest spełniony aktywowany jest jeden lub więcej kolejnych etapów procesu przetwarzanych dalej ścieżką sekwencyjną lub równoległą.

3. Ścieżki równoległe / workflow równoległy

Rodzaje workflow - Na czym opierają się przepływy pracy?

W ścieżce równoległej workflow kilka kroków jest wykonywanych równolegle. Kroki mogą być przetwarzane niezależnie od siebie przez różnych użytkowników. Oznacza to, że kolejny krok w procesie zostanie aktywowany tylko wtedy, gdy wszystkie równoległe kroki z poprzedniego etapu procesu zostaną wykonane.

Ścieżka równoległa może również zostać określona przez system dynamicznie podczas działania procesu, więc jeśli na przykład faktura zostanie rozpisana na kilka kont kosztowych czy MPK-ów, za które odpowiadają różne osoby, system rozdzieli zadania akceptacji dla tych osób.

4. Podprocesy / workflow dzielony i scalany

Rodzaje workflow - Na czym opierają się przepływy pracy?

W określonym punkcie procesu proces jest dzielony, co skutkuje uruchomieniem kilku podprocesów, które mogą być przetwarzane równolegle. Podprocesy można skonfigurować tak, aby były niezależne od siebie, aby nie musiały czekać na zakończenie innych podprocesów. Podprocesy można również skonfigurować tak, aby łączyły się w jeden proces dopiero wtedy, gdy wszystkie równoległe procesy w podziale zostaną zakończone.

5. Procesy ad-hoc / workflow ad-hoc

Rodzaje workflow - Na czym opierają się przepływy pracy?

Kroki można zdefiniować w taki sposób, aby użytkownik miał możliwość przekazania ich ad-hoc do innych grup użytkowników lub bezpośredniego aktywowania innych kroków w procesie.

Error: Contact form not found.

  Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez e-MSI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000387940, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej informacji w polityce prywatności.


  *Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

   Opisz procesy, które chcesz zdigitalizować.   Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez e-MSI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000387940, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej informacji: https://e-msi.pl/polityka-prywatnosci


   * Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe