Procesy

Proces delegacji

Dobrze zorganizowana wewnętrzna komunikacja jest jednym z najważniejszych aspektów pracy przedsiębiorstwa.  Elektroniczny system zarządzania delegacjami, pozwala na pełną kontrolę nad procesem, oraz kosztami związanymi z delegacjami. Po wdrożeniu procesu delegacji nasi klienci zwracają uwagę na:

 • Szybkie i łatwe uruchomienie procesu.
 • Przejrzyste informacje o delegacjach dla każdego pracownika.
 • Intuicyjny system rozliczenia delegacji umożliwia rozliczanie wyjazdu samodzielnie przez delegowanych.
 • Brak nieporozumień wynikających z braku informacji.
 • Zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa 
 • System pilnuje przewidzianych terminów na wykonanie zadania, przypomina i eskaluje według ustalonych zasad.
 • Optymalizacja kosztów obsługi wewnętrznej delegowania pracowników.
 • Ograniczenie ilości drukowanych kartek, eksploatacji drukarek oraz czas, który pracownicy mogą efektywnie poświęcić na inne zadania.

Każda organizacja ma swoją specyfikę, strukturę organizacyjną i procesy, dlatego procesy na platformie JobRouter zawsze wdrażamy w sposób najbardziej optymalny dla organizacji, poniższe przykłady obrazują jedynie możliwe funkcjonalności platformy, nie narzucając sposobu działania.

Przykład procesu delegacji

Uporządkowane informację, dające możliwość podglądu przyszłych oraz odbytych delegacji, z przejrzystą ścieżką akceptacji stworzoną zgodnie z analizą potrzeb. To tylko przykłady możliwości jakie daje nowoczesny zarazem sprawdzony sposób na realizację podróży służbowych. 

Proces delegacji

Proces delegacji

Wniosek o delegację

Proces delegacji inicjowany jest przez pracownika odbywającego podróż służbową,  z przejrzystym podziałem na wcześniej zdefiniowane typy delegacji.  

Proces delegacji

W przypadku wnioskowania o zaliczkę, możliwe jest dodanie kolejnych stopni akceptacji , które mogą być warunkowane limitem kwotowym.   

Proces delegacji

Akceptacja przełożonego

Kolejne kroki procesu to akceptacja osób decyzyjnych, szczegóły ścieżki akceptacji są dopasowywane do organizacji. Typowa ścieżka akceptacji to przełożony osoby wnioskującej o delegację – np. przełożony kierownika działu.

Proces delegacji

Proces delegacji

Wypłata zaliczki

Po zaakceptowaniu delegacji wraz z zaliczką ,pracownik składa wniosek o wypłatę wnioskowanej kwoty w akceptowalnej formie przez pracodawcę. 

Proces delegacji

Proces delegacji

Rozliczenie wyjazdu

Pracownik po delegacji, rozlicza odbytą podróż , a wszystkie dokumenty zawarte w rozliczeniu automatycznie zostają przekazane do księgowości. 

Proces delegacji

Tworzenie procesu na miarę

Proces delegacji

Proces delegacji

Identyfikacja procesów biznesowych występujących w przedsiębiorstwie czy organizacji umożliwia systematyzację i przypisanie odpowiednich działań do ról występujących w firmie i ma na celu wydajniejsze i bardziej przejrzyste funkcjonowanie.  Na podstawie dotychczas zidentyfikowanych procesów w firmie tworzymy systemy na miarę potrzeb.  Każdy nasz klient decyduje o tym jak ma wyglądać jego system. Dajemy Państwu wolna rękę do stworzenia własnego diagramu proceswoego.  To Państwo decydują o każdym kroku – przekazując nam wskazówki i oczekiwania efektu finalnego. 

Elektroniczne Archiwum 

Wszystkie delegację zarówno odbyte i nieodbyte, dostępne są w archiwum, z możliwością pełnotekstowego przeszukiwania, z kontrolą uprawnień, tak aby każda pracownik miała dostęp do wybranej części archiwum. 

Pozostałe procesy

Proces wniosków urlopowych

Dobrze zorganizowana wewnętrzna komunikacja jest jednym z najważniejszych aspektów pracy przedsiębiorstwa.   Elektroniczny system zarządzania wnioskami urlopowymi, pozwala nie tylko

Dowiedz się więcej

Proces obsługi korespondencji

Digitalizacja procesów korespondencji przynosi wiele korzyści, pozwala nie tylko wyeliminować obieg papieru, ale także zminimalizować koszty obsługi. Po wdrożeniu procesów

Dowiedz się więcej

Proces rekrutacji

Digitalizacja procesów rekrutacji przynosi wiele korzyści, zwłaszcza w sytuacji, gdy to firma zabiega o pracownika, a nie na odwrót. Po

Dowiedz się więcej

Rozpocznij swoją cyfrową podróż z JobRouter®

Przekształć procesy biznesowe w cyfrowe, zautomatyzowane środowisko z JobRouter®: systemem oferującym niskokodowość, szybkość i elastyczność.

  Aplikuj do nas


  Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez e-MSI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 387940, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej informacji w polityce prywatności.

   W czym możemy Ci pomóc?
   Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez e-MSI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 387940, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej informacji: https://e-msi.pl/polityka-prywatnosci