Blog

JobRouter® 2022.3

JobRouter® 2022.3

Zwiększone bezpieczeństwo oraz przejrzystość w archiwum i poszczególnych kategoriach procesowych

JobRouter® przekształca stare w nowe: Trzecia tegoroczna wersja JobRouter® skupia się w całości na ulepszeniach istniejących funkcji. Dzięki archiwum można teraz rozszerzyć wymagania dotyczące zgodności, pracować w sposób bardziej przejrzysty i szybciej generować pełne teksty. Kategorie procesów mogą być oznaczane indywidualnymi ikonami i dopasowywane do różnych przypadków użycia. W tej wersji systemu użytkownik otrzymuje również nową usługę JobActivity do wykonywania działań systemowych oraz zmian w REST API do późniejszego połączenia z Git.

Najważniejsze nowe funkcje w skrócie

Poprawione funkcje w JobArchive

Wewnętrzne archiwum „JobArchive” osiąga w nowej wersji wysokie wyniki pod względem bezpieczeństwa i przejrzystości.

Funkcja sprawdzania archiwum identyfikuje teraz osierocone pliki w lokalizacji archiwum. Dziennik kontroli dostarcza informacji o tym, ile jest nieznanych plików i gdzie są one przechowywane. Kontrola integralności dokumentów jest oparta na standardowym algorytmie SHA-256, dzięki czemu duplikaty mogą być wykrywane jeszcze pewniej.

Dziennik zdarzeń zawiera teraz wszystkie zmiany w konfiguracji archiwum – przejrzyste i możliwe do prześledzenia dla wszystkich zaangażowanych stron. W przeciwieństwie do zdarzeń dotyczących dokumentu ta funkcja jest domyślnie aktywowana po uaktualnieniu do wersji JobRouter® 2022.3.

Przegląd najważniejszych usprawnień:

 • Funkcja weryfikacji archiwum identyfikuje osierocone pliki w systemie plików
 • Kontrola integralności w oparciu o SHA-256
 • Dziennik zdarzeń zawiera zmiany konfiguracji archiwum

Możliwość równoległego przetwarzania dokumentów jedno- i dwustronicowych

W wersji 2022.2 udostępniono już pierwszą część funkcji generowania pełnego tekstu. Pozwala ona na szybsze generowanie pełnotekstowych dokumentów (wielostronicowych) za pomocą przetwarzania równoległego. Wraz z wersją 2022.3 została dodana druga i ostatnia część, która umożliwia równoległe przetwarzanie dokumentów jedno- i dwustronicowych. Połączenie obu opcji przetwarzania równoległego pozwala generować pełny tekst dla importowanych lub nowych archiwów w rekordowym czasie.

Indywidualne i posortowane kategorie procesów

Domyślnie można wybrać predefiniowane ikony dla kategorii procesów, aby używać ich w menu nawigacyjnym lub w oknie startowym. Od teraz, w JobRouter® 2022.3 można rozszerzyć wybór symboli i dostosować je do swoich potrzeb. Aby to zrobić, wystarczy dołączyć bibliotekę symboli i wybrać odpowiedni symbol dla kategorii procesu. W związku z tym, można wybrać dowolny wyświetlany skrót kategorii i nie być już związanym nazwami kategorii.

Kategorie procesów były wcześniej sortowane na podstawie nazwy technicznej. Od teraz kategorie dla użytkowników są posortowane alfabetycznie, dzięki czemu można szybko dotrzeć do pożądanej kategorii.

Przejście JobActivity na wersję 64-bitową

Przenosimy JobActivity do wersji 64-bitowej, aby większe ilości danych (> 4 GB) mogły być przetwarzane w ramach jednej aktywności systemu. Jeśli użytkownik sam stworzył aktywności systemowe dla JobActivity, w tym momencie musi również zmienić konfigurację docelową na 64-bitową lub „any-CPU”. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji wersji.

Przygotowanie REST API do integracji z Git

JobRouter® integruje się z zewnętrznymi aplikacjami za pomocą standardowych interfejsów API. Począwszy od wersji 2022.2, części procesów JobRouter® mogą być dostępne i zarządzane zewnętrznie. Są to:

 • Funkcje PHP
 • Skrypty formularzy
 • Zawartość katalogu Dane
 • Zawartość katalogu Funkcje

Error: Contact form not found.

  Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez e-MSI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000387940, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej informacji w polityce prywatności.


  *Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

   Opisz procesy, które chcesz zdigitalizować.   Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez e-MSI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000387940, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej informacji: https://e-msi.pl/polityka-prywatnosci


   * Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe