Blog

Ulepszone funkcje archiwizacji i elastyczniejsze eskalacje

Ulepszone funkcje archiwizacji i elastyczniejsze eskalacje

Wraz z wprowadzeniem nowego cyklu wydań JobRouter w tym roku zaplanowano wydanie czterech nowych wersji programu. W nowej wersji JobRouter® 2022.1 użytkownicy skorzystają z szybszego wyszukiwania i łatwiejszego dostępu do archiwów JobRouter®. Ponadto mogą używać warunków, aby projektować eskalacje z maksymalną elastycznością i reagować na sytuacje specyficzne dla procesu.

Dodatkowymi funkcjami w nowej wersji systemu są:

W aplikacji mobilnej JobRouter® Mobile App można aktywować powiadomienia push, a JobRouter® Sign został wyposażony w elektroniczne pieczęcie. W tle wykonano refaktoryzację kodu i wprowadzono kilka technicznych udoskonaleń.

Ulepszenia w JobArchive

JobArchive jest zintegrowanym archiwum dokumentów JobRouter® i od wersji 5.2 zawiera pełnotekstowe wyszukiwanie Elasticsearch. Od wersji 2022.1 wszystkie wyniki wyszukiwania pełnotekstowego są dodatkowo oceniane i przypisywana jest im punktacja pod względem trafności. Użytkownicy mogą sortować wyniki pod względem trafności i tym samym szybciej znaleźć poszukiwany dokument. W tym celu wystarczy dodać nowe pole systemowe „Relevance” w dowolnym widoku archiwum.
JobViewer 2 może teraz przetwarzać również poprzednie i kolejne strony bieżącego dokumentu. Pozwala to na płynne przechodzenie pomiędzy różnymi stronami bez opóźnień. Od teraz możliwe jest również nawigowanie po widokach archiwum za pomocą klawiatury. JobRouter® w wersji 2022.1 kładzie nacisk na czytelność wpisów dla czytników ekranu, aby każdy mógł w pełni korzystać z widoków archiwum. Ta funkcja jest istotnym krokiem w kierunku optymalizacji dostępności platformy JobRouter®.
Aby utworzyć archiwalną listę wyników, nie jest już konieczne przechowywanie nazwy użytkownika w adresie URL. Zamiast tego użytkownicy wprowadzają swoje dane logowania. Lista wyników otwiera się w kontekście profilu archiwum i umożliwia wielu pracownikom jednoczesne korzystanie z linków do list wyników.

Warunki w eskalacjach wielostopniowych

Podobnie jak w przypadku reguł, od teraz warunki są również uwzględniane w eskalacjach wielostopniowych. Użytkownik może zmodyfikować swoje działania eskalacyjne przy pomocy warunku, który mu odpowiada. W ten sposób można uniknąć powielania działań i wielokrotnego definiowania eskalacji. Dodatkowo można dynamicznie reagować na bieżące wydarzenia i konfigurować reakcje dopasowane do potrzeb.

Pieczęcie elektroniczne dla JobRouter® Sign

Od teraz w module podpisów elektronicznych JobRouter® Sign możliwe jest używanie pieczęci elektronicznych. Pieczęcie elektroniczne mogą być wykorzystywane do „opieczętowywania” dokumentów przez podmioty prawne, dzięki czemu autentyczność i integralność informacji są zabezpieczone i możliwe do zweryfikowania. Podpisy elektroniczne z kolei kojarzone są wyłącznie z osobą fizyczną. Pieczęcie elektroniczne można zintegrować z procesami JobRouter® w taki sam sposób jak podpisy elektroniczne; można także połączyć oba te elementy, co pozwala na automatyczne opieczętowywanie dokumentów.

Nowa aktywność systemowa dla JobLink for SharePoint

Wiele firm polega na SharePoint jako rozwiązaniu intranetowym, a ich pracownicy są już zaznajomieni z tym środowiskiem i mają z niego dostęp do innych aplikacji. Dzięki modułowi JobLink for SharePoint JobRouter® zapewnia dodatek, który pozwala użytkownikom SharePoint na uruchamianie procesów w JobRouter® lub dostęp do skrzynki odbiorczej.

Moduł został teraz rozszerzony o działanie systemowe, za pomocą którego zarządza się danymi i dokumentami na listach i w bibliotekach dokumentów SharePoint. Ta czynność systemu umożliwia procesom JobRouter® eksportowanie, dodawanie, zmienianie i usuwanie danych oraz dokumentów z SharePoint. Korzyści dla użytkownika: centralne przechowywanie informacji biznesowych w SharePoint i jednolity dostęp.

Powiadomienia push w JobRouter® Mobile

Dzięki aplikacji JobRouter® użytkownicy mają dostęp do swoich procesów z dowolnego miejsca, mogą inicjować nowe instancje procesów i szybko realizować przydzielone zadania. Aby powiadomić użytkowników o dostępności nowych zadań, JobRouter® będzie wysyłał powiadomienia push na zarejestrowane urządzenia. Takie powiadomienia od razu dają znać użytkownikowi, gdy w jego skrzynce odbiorczej lub zastępczej pojawi się nowy krok, a wtedy ten może go natychmiast przetworzyć.

Error: Contact form not found.

  Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez e-MSI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000387940, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej informacji w polityce prywatności.


  *Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

   Opisz procesy, które chcesz zdigitalizować.   Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez e-MSI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000387940, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej informacji: https://e-msi.pl/polityka-prywatnosci


   * Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe