Blog

Zmiany w Administracji – Biała Lista

Zmiany w Administracji - Biała Lista

Czego i kogo dotyczy nowy obowiązek?

Z początkiem tego roku przedsiębiorcy stanęli przed kolejnym administracyjnym wyzwaniem. Od stycznia 2020 są zobowiązani do korzystania z białej listy, czyli rejestru aktywnych płatników VAT. Dodatkowo, obowiązuje ich nowa ustawa o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym.

Pierwszy z obowiązków polega na weryfikowaniu kontrahentów na białej liście. Na liście znajdują się firmy, które są czynnymi podatnikami VAT. Obowiązek dotyczy transakcji powyżej 15 000 złotych. Polega na tym, że firmy przed wykonaniem transakcji powyżej tej kwoty są zobowiązane do weryfikacji, czy rachunek bankowy, na który zostanie wykonany przelew, znajduje się na liście rachunków udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.

Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie nowej ustawy?

Za przelanie kwoty powyżej 15 000 zł na rachunek, który nie znajduje się na białej liście, grożą następujące kary:

 • Przedsiębiorca odpowiedzialny za wykonanie przelewu, nie będzie miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu tej kwoty lub części tej kwoty.
 • Jeśli kontrahent, na którego konto zostały przelane pieniądze, nie zapłaci należnego podatku VAT od tej transakcji, przedsiębiorca odpowiedzialny za wykonanie przelewu ponosi ryzyko odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe wraz ze swoim kontrahentem.

Jakie zmiany zostały wprowadzone w nowej ustawie o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym?

Ustawa o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym, między innymi zaostrzyła konsekwencje opłacania faktur po terminie. Ściślej — zwiększyły się odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych. W ustawie pojawiły się również definicje mikro, małego, średniego i dużego przedsiębiorstwa oraz odpowiadające im obowiązujące terminy płatności.

W ustawie pojawił się również przepis mówiący o tym, że wierzyciel może odstąpić od umowy, jeśli zawarty w niej termin płatności jest dłuższy niż 120 dni. Zmieniają się również wytyczne przy ocenie uczciwości postanowień umownych, a przedsiębiorcom, którzy nie otrzymają płatności w terminie, przysługuje rekompensata za koszty odzyskania należności.

Kolejną zmianą jest obowiązek złożenia sprawozdania o zastosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych przez przedsiębiorstwa osiągające dochód roczny powyżej 50 milionów złotych.

Co więcej, w ustawie pojawił się przypis o zakazie nadmiernego opóźniania się ze spełnieniem świadczeń pieniężnych i wykaz związanych z tym konsekwencji.

Jak dostosować firmę do tych zmian?

W związku z powyższymi zmianami zadano nam pytania, jak szybko i sprawnie dostosować do nich firmę? W przypadku małych i średnich firm, które wykonują niewiele transakcji powyżej kwoty 15000 zł, manualny proces sprawdzania kontrahentów na białej liście nie jest wielką udręką. Sprawy komplikują się w przypadku firm, w których transakcje powyżej tej kwoty są codziennością. Dlatego wzbogaciliśmy nasz System do Obiegu Faktur o funkcję automatycznego sprawdzania kontrahentów na białej liście przy procesowaniu dokumentów w systemie.

W ten sposób wykluczamy możliwość popełnienia pomyłki lub zapomnienie o wykonaniu tego kroku podczas transakcji.

Dodatkowo system JobRouter pilnuje terminowości transakcji. Zatem wyżej wymieniona ustawa o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym jest wspierana przez nasz system. System przypomina osobom odpowiedzialnym o akceptacji danej faktury, aby ta mogła zostać opłacona w terminie. Na przykład, dla jednego z naszych klientów wprowadziliśmy do systemu informację o wysokości odsetek oraz potencjalnych karach za opóźnienie na każdym etapie procesu akceptacji faktur.

Jeśli Twoja firma ma trudności z dopasowaniem się do nowo obowiązującego prawa lub, jeśli w Twojej firmie istnieje potrzeba automatyzacji procesu sprawdzania kontrahentów na białej liście — zapraszamy do kontaktu. Na naszej stronie znajduje się wiele informacji na temat automatyzacji obiegu faktur kosztowych i systemu, który wdrażamy. Dodatkowo oferujemy darmową prezentację i analizę potrzeb zainteresowanym firmom.

Error: Contact form not found.

  Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez e-MSI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000387940, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej informacji w polityce prywatności.


  *Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

   Opisz procesy, które chcesz zdigitalizować.   Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez e-MSI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000387940, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej informacji: https://e-msi.pl/polityka-prywatnosci


   * Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe