Blog

Zmiana terminu wdrożenia pełnej elektronizacji zamówień publicznych poniżej progów unijnych

Zmiana terminu wdrożenia pełnej elektronizacji zamówień publicznych poniżej progów unijnych
Zmiana terminu wdrożenia pełnej elektronizacji zamówień publicznych poniżej progów unijnych

W poprzednim wpisie na naszym blogu pisaliśmy o planach pełnej elektronizacji zamówień publicznych do dnia 18 października 2018 roku. W nawiązaniu do obecnej dyrektywy ogłoszonej przez Unię Europejską oraz podążając drogą elektronizacji JEDZ (Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia), którego obowiązek składania drogą elektroniczną obowiązuje od 18 kwietnia 2018 roku, składanie ofert i wniosków o udział w postępowaniu miały również zostać w pełni zautomatyzowane i dostępne za pomocą specjalnej  platformy jeszcze w tym roku.

Jednakże na spotkaniu Urzędu Zamówień Publicznych, zdecydowano o przesunięciu terminu wejścia w życie ustawy o pełnej elektronizacji zamówień publicznych w Polsce z października 2018 na styczeń 2020 roku.

Aczkolwiek niniejsza dyrektywa jest zarządzeniem unijnym, oznacza to, że automatyzacja zamówień publicznych będzie obowiązkowa od 18 października 2018 roku, ale tylko dla zamówień powyżej kwoty będącej progiem unijnym.

Progi unijne na rok 2018 prezentują się następująco dla poszczególnych sektorów:

 1. Roboty budowlane –  23 921 312 zł netto
 2. Progi unijne na dostawy i usługi – 620 885 zł netto oraz podwyższony próg  952 886 zł netto, obowiązujący, gdy zamawiającym jest:
 • państwowa instytucja kultury,
 • państwowa instytucja filmowa,
 • uczelnia publiczna,
 • jednostka sektora finansów publicznych, dla której organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego,
 • jednostka spoza sektora finansów publicznych.
 • jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego,

lub najwyższy próg 1 910 083 zł netto  w przypadku udzielania zamówień sektorowych oraz zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Dla pozostałych zamówień poniżej progu unijnego obowiązkowa elektronizacja będzie obowiązywać od 1 stycznia 2020. Nie oznacza to jednak, że firmy nie będą mogły używać platformy do e-zamówień. Wręcz przeciwnie, jak najbardziej zachęcamy do zapoznania się z nowym systemem jak najwcześniej, w celu zaoszczędzenia kosztów szkoleń oraz stresu pracowników.

Error: Contact form not found.

  Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez e-MSI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000387940, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej informacji w polityce prywatności.


  *Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

   Opisz procesy, które chcesz zdigitalizować.   Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez e-MSI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000387940, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej informacji: https://e-msi.pl/polityka-prywatnosci


   * Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe