Blog

Kwalifikowany podpis elektroniczny – co to tak naprawdę oznacza?

podpis kwalifikowany

Digitalizacja dokumentów staje się naszą codziennością, każdego dnia wysyłamy i otrzymujemy dokumenty drogą elektroniczną. Są to między innymi umowy, faktury czy też dokumenty w sprawach urzędowych. W przypadku tego typu dokumentów wymagane jest ich podpisanie, w celu uwierzytelnienia autora, bądź odbiorcy i dopełnienia integralności dokumentu. Istnieje kilka rodzajów podpisów, o różnej mocy prawnej, jednym z nich jest podpis kwalifikowany.

Podpis kwalifikowany to najwyższy poziom uwierzytelnienia elektronicznego, który gwarantuje autentyczność, wiarygodność i integralność podpisu. Jest to forma uznawana przez prawo jako równoważna podpisowi własnoręcznemu. Podpis kwalifikowany opiera się na certyfikacie kwalifikowanym, który jest wydawany i weryfikowany przez podmioty uprawnione przez organy nadzoru usług zaufania.

Jak wygląda podpis kwalifikowany?

Podpis kwalifikowany technicznie składa się z dwóch elementów, jakimi jest para kluczy kryptograficznych.

Są to: klucz publiczny i klucz prywatny. Klucz publiczny jest udostępniany innym użytkownikom i jest używany do weryfikacji podpisu oraz szyfrowania danych . Natomiast klucz prywatny jest przechowywany tylko przez użytkownika i jest używany do generowania podpisu i odczytywania zaszyfrowanych danych. Klucz prywatny jest zabezpieczony hasłem i chroniony przed nieuprawnionym dostępem.

Podpis kwalifikowany jest przechowywany w karcie kryptograficznej lub urządzeniu autoryzującym. (Karta kryptograficzna wygląda podobnie do karty kredytowej i odczytywana jest przez dedykowane do tego urządzenie). Przechowywany na takim nośniku podpis kwalifikowany jest zaszyfrowany i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.

Praktycznie podpis kwalifikowany to karta podobna do karty kredytowej, umieszczona w czytniku w komputerze, lub aplikacja mobilna, która generuje token, wykorzystywany podczas składania podpisu.

Podpis kwalifikowany nie musi wyglądać jak podpis odręczny. Na dokumencie uwierzytelnionym podpisem kwalifikowanym może widnieć tylko informacja stwierdzająca taki podpis wraz z danymi, które umożliwiają weryfikację podpisu.

Jak uzyskać podpis kwalifikowany?

Aby uzyskać podpis kwalifikowany, należy skorzystać z usług wybranego dostawcy usług zaufania, przejść przez weryfikację tożsamości i go zakupić.  Podpis kwalifikowany jest bezpośrednio połączony z kwalifikowanym certyfikatem. Podczas tworzenia takiego certyfikatu jest on podporządkowywany danej osobie. Dzięki temu podpis ma moc prawną.

Jak sprawdzić podpis kwalifikowany?

Aby zweryfikować podpis kwalifikowany, należy posiadać odpowiednie oprogramowanie, takim oprogramowaniem jest system JobRouter. Weryfikacja podpisu kwalifikowanego polega na zweryfikowaniu certyfikatu kwalifikowanego, który potwierdza tożsamość osoby, która podpisała dokument oraz na sprawdzeniu integralności dokumentu.

Korzyści podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Podpisanie dokumentów kwalifikowanym podpisem przynosi wiele korzyści, w tym:

1.       Bezpieczeństwo – podpis kwalifikowany gwarantuje autentyczność podpisu oraz integralność dokumentu, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa.

2.       Wygoda – podpisanie dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest wygodne i oszczędza czas. Eliminuje potrzebę drukowania dokumentów, podpisywania ich własnoręcznie, a następnie skanowania i przesyłania.

3.     Oszczędność czasu i pieniędzy – podpisanie dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze związane z drukowaniem, wysyłaniem i przechowywaniem dokumentów papierowych.

4.     Ekologia – podpisanie dokumentów elektronicznie zamiast papierowo przyczynia się do ochrony środowiska poprzez redukcję ilości zużywanych papierów oraz ilości odpadów.

Podpisywanie dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym z JobRouter

JobRouter to system do zarządzania procesami biznesowymi, który umożliwia m.in. elektroniczne podpisywanie dokumentów wszystkimi rodzajami podpisów elektronicznych, w tym podpisem kwalifikowanym. W JobRouter bezproblemowo integruje podpis kwalifikowany z procesami w systemie, co umożliwi wygodne podpisywanie dokumentów z poziomu platformy, eliminując potrzebę korzystania z dodatkowych narzędzi. Podpisane dokumenty będą bezpiecznie przechowywane w systemie i będą dostępne dla uprawnionych użytkowników.

Error: Contact form not found.

  Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez e-MSI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000387940, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej informacji w polityce prywatności.


  *Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

   Opisz procesy, które chcesz zdigitalizować.   Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez e-MSI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000387940, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej informacji: https://e-msi.pl/polityka-prywatnosci


   * Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe