Blog

DESI 2019

DESI 2019

W poprzednim roku pisaliśmy o Digital Society Index, rankingu stworzonym przez Komisję Europejską, w którym wszystkie kraje Unii są porównywane pod względem rozwoju cyfrowego dokonanego w poprzednim roku.
O tym, jak wypadła Polska w tamtym roku dowiecie się z tego wpisu.

W tym roku miejsce Polski w rankingu nie uległo zmianom. Wszystkie kraje były oceniane według sześciu kryteriów, a mianowicie: łączności, kapitału ludzkiego/umiejętności cyfrowych, korzystania z usług internetowych, wykorzystania technologii cyfrowych w biznesie oraz cyfryzacji usług publicznych.
W Polsce odnotowano rozwój cyfrowy w ostatnim roku, jednak pozostałe kraje Unii, również nie pozostawały bierne przez ostatni rok. W rezultacie Polska pozostaje na 25. miejscu na 28 krajów Unii Europejskiej. Za Polską, stoją Grecja, Rumunia oraz Bułgaria.

Łączność

Polska znajduje się na 25 w kategorii „Łączność”, czyli dwa miejsca niżej niż w zeszłym roku. Nasz kraj prowadzi w rankingu w wykorzystaniu ultraszybkich łączy szerokopasmowych i mobilnych usług szerokopasmowych w skali UE. Pomimo że ich zasięg wypada znacznie poniżej średniej UE. W przypadku łączności 4g, Polska mieści się na poziomie unijnej średniej, podobnie w przypadku wskaźnika cen łączy szerokopasmowych. Zasięg stałych łączy szerokopasmowych i wykorzystanie tych łączy, są na niskim poziomie w porównaniu do średniej unii, co obniża wynik Polski w tym zakresie. W kategorii łączności badano również gotowość krajów do wdrożenia sieci 5g. Z początku, Polska przyjmowała, że ogłosi aukcje pasma 700 MHz do 2020 r. Później jednak oświadczyła Komisji Europejskiej, że proces ten zostanie opóźniony do czerwca 2022 roku. W związku z tym Polacy będą musieli jeszcze trochę poczekać na wejście łączności 5g.

Kapitał ludzki

W tej kategorii Polska plasuje się na 22 miejscu. Pomimo że liczba surfujących w internecie Polaków rośnie, to zarówno podstawowe, jak i zaawansowane umiejętności cyfrowe posiada niewiele Polaków w porównaniu do średniej europejskiej. W przedziale wiekowym 16-74 lat, 46% Polaków ma podstawowe umiejętności cyfrowe, natomiast średnia europejska wynosi 57%. Na polskim rynku przybywa specjalistów ICT, lecz wciąż jest ich poniżej średniej UE, i stanowią oni jedynie 2,8% polskiej siły roboczej — w tym 0,9% kobiet.

Korzystanie z usług internetowych

Mniej więcej ⅕ Polaków nigdy nie korzystała z internetu. Ilość Polaków korzystających z usług bankowych i robiących zakupy za pośrednictwem internetu wzrosła w stosunku do ostatnich lat, jednak nadal jest poniżej średniej europejskiej.
W rezultacie Polska mieści się na 24 miejscu wśród krajów Unii Europejskiej w kategorii wykorzystania usług internetowych.

Integracja Technologii Cyfrowej

Czyli digitalizacja przedsiębiorstw, do której na co dzień zachęcamy. W tej kategorii Polska mieści się na szarym końcu, bo na 26. miejscu.
Jedynie 12% małych i średnich polskich przedsiębiorstw prowadzi sprzedaż w internecie. Zaledwie 10% polskich firm korzysta z mediów społecznościowych (średnia UE to 21%). A 26% przedsiębiorstw korzysta z narzędzi do elektronicznej wymiany informacji. Ten wynik bardzo nas cieszy, ponieważ wzrósł od 2016 roku o 5%.

Cyfrowe Usługi Publiczne

W tym przypadku Polska wpada nieco lepiej, lecz wciąż sporo poniżej średniej UE. Tylko połowa użytkowników usług internetowych korzysta z administracji publicznej online, co sprawia, że poziom interakcji obywateli z organami publicznymi online jest bardzo niski. Polska osiąga za to dobry wynik w dostępności usług publicznych dla przedsiębiorstw. W związku z tym Polska plasuje się na 23. miejscu pośród wszystkich krajów UE w tej kategorii.

Podsumowując, Polska utrzymuje stabilny rozwój, pozostając na tym samym miejscu — jednak wciąż pozostaje w tyle w porównaniu z innymi krajami, które rozwijają się znacznie szybciej.
Jakie to ma znaczenie dla polskiego przedsiębiorcy?
Unia Europejska co roku wydaje nowe dyrektywy i plany rozwoju w zakresie cyfryzacji, z racji postawionych jej poprzeczek na skalę światową.
Polska jako kraj członkowski musi dostosować się do ustaw Unii Europejskiej. Dlatego zalecamy pozostawać na bieżąco z trendami technologicznymi, zwłaszcza tymi, już wdrażanymi w krajach sąsiedzkich. Dzięki temu kolejne ustawy nie będą zaskoczeniem dla prowadzących przedsiębiorstwa i ich pracowników. Z drugiej strony, należy pamiętać, że wszelkie z pozoru kompleksowe działania i plany dotyczące cyfryzacji, mają na celu ułatwienie prowadzenia przedsiębiorstwa, komunikacji między obywatelami, przedsiębiorstwami oraz administracją publiczną.

Error: Contact form not found.

  Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez e-MSI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000387940, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej informacji w polityce prywatności.


  *Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

   Opisz procesy, które chcesz zdigitalizować.   Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez e-MSI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000387940, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej informacji: https://e-msi.pl/polityka-prywatnosci


   * Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe