czwartek,10 Czerwiec 2021

E-Doręczenia

e-doręczenia o co chodzi?

E-doręczenia to kolejny projekt, który popchnie Polskę na drodze digitalizacji administracji publicznej. Rząd w tej chwili pracuje nad stworzeniem standardu doręczeń elektronicznych i planuje wdrożyć je w życie jeszcze w tym roku.

O co dokładnie chodzi?

Do tej pory komunikacja z organami administracyjnymi oznaczała wymianę listów poleconych oraz wizyty w urzędach. Nowy projekt ma na celu zamianę tradycyjnych sposobów komunikacji  z Urzędami na elektroniczne skrzynki odbiorcze. Proponowane rozwiązanie pozwoli na potwierdzenie odbioru oficjalnego dokumentu przy pomocy jednego przycisku myszy. Docelowo projekt będzie również obejmował komunikację przedsiębiorców i osób fizycznych z organami administracji.

Kiedy nowa ustawa wejdzie w życie?

Ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2021 roku. Natomiast od 21 października 2021 roku, podmioty wpisane do KRS oraz członkowie korporacji prawniczych, doradcy podatkowi i  rzecznicy patentowi będą mieli obowiązek posiadania skrzynki do elektronicznych doręczeń. 

Co ustawa o e-Doręczeniach oznacza dla przedsiębiorców?

Podmioty zarejestrowane w KRS będą mogły wybrać pomiędzy państwowym operatorem gwarantującym nieodpłatną realizację usługi e-Doręczenia z podmiotami publicznymi, a kwalifikowanym dostawcą usług  zaufania. 

Jest to wybór pomiędzy dostawcą elektronicznej skrzynki odbiorczej, za pomocą której będzie przebiegać komunikacja z organami administracyjnymi. Zgodnie z ustawą, do 2025 roku państwowym operatorem usług e-Doręczenia będzie Poczta Polska. Usługi będą zawarte na platformie Envelo, należącej do Grupy Poczty Polskiej. Envelo spełnia wymagania unijnego rozporządzenia eIDAS, które odnosi się do regulacji dotyczących integralności i poufności przesyłek elektronicznych, identyfikacji ich nadawcy i odbiorcy oraz potwierdzenia nadania i odbioru. 

Podmioty publiczne korzystające z platformy Envelo dostaną do obsługi e-doręczeń 15 GB miejsca w skrzynce odbiorczej. Natomiast podmioty niepubliczne 1 GB.  

Od 1 października 2021 obowiązek posiadania elektronicznej skrzynki odbiorczej do e-Doręczeń  będzie dotyczył podmiotów publicznych i niepublicznych, takich jak: przedsiębiorcy, adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi, notariusze, rzecznicy patentowi.

Co e-Doręcznia oznaczają dla osób fizycznych?

Założenia ustawy obejmują również przystosowanie osób fizycznych do korzystania z platformy. W związku z tym pojawi się również usługa hybrydowa e-Doręczenia. Usługa hybrydowa gwarantuje adresatom otrzymanie korespondencji od organów administracji publicznej. Nawet w przypadku jeśli nie posiadają swojej skrzynki odbiorczej na platformie. W usłudze hybrydowej, nadawca wysyła wiadomość za pomocą platformy. Natomiast adresat otrzymuje korespondencję w formie tradycyjnego listu poleconego, przygotowanego przez wyznaczonego przez rząd operatora.

JobRouter

System JobRouter oferuje zsynchronizowanie z państwowym operatorem usług e-Doręczenia. Oznacza to brak potrzeby kontrolowania skrzynki odbiorczej Poczty Polskiej. Wszystkie wydarzenia w skrzynce będą automatycznie wywoływały proces w systemie JobRouter. Dzięki temu korespondencja z administracją publiczną, jak i potwierdzenia doręczenia dokumentów,staną się częścią systemu z którego organizacja korzysta na co dzień.

Przykłady wykorzystania – procesy JobRouter zintegrowane z e-Doręczeniami

Korespondencja

Głównym procesem, którego integracja JobRouter z systemem e-Doręczenia ułatwi pracę organizacjom, będzie cyfrowy proces obsługi korespondencji przychodzącej i wychodzącej. System JobRouter będzie mógł komunikować się z systemem e-Doręczenia Poczty Polskiej w czasie rzeczywistym. W momencie pojawienia się nowej wiadomości w systemie Poczty Polskiej, JobRouter automatycznie uruchomi proces korespondencji przychodzącej. Następnie oznaczy nadawcę i przypisze kategorię dostarczonej wiadomości. W ten sam sposób będzie obsługiwany proces korespondencji wychodzącej. Wiadomość przesłana do organów administracji przez system JobRouter, będzie inicjowała wysłanie wiadomości ze skrzynki odbiorczej Poczty Polskiej.

Windykacja

Integracja systemu e-Doręczeń z Jobrouter sprawdzi się również przy procesach windykacyjnych. Wysyłka i otrzymanie wezwań do zapłaty wraz z potwierdzeniem ich doręczenia będzie odbywać się w JobRouter. Proces nie będzie wymagał logowania do zewnętrznego systemu rządowego. Dodatkowo wszystkie wydarzenia takie jak: wysyłka, odbiór, potwierdzenie odbioru, będą automatycznie zapisywane w historii interakcji z kontrahentem w systemie JobRouter 

Komunikacja z pracownikiem

Wymiana dokumentacji między pracodawcą a pracownikiem często wymaga potwierdzeń doręczenia. Dzięki integracji procesów kadrowych w JobRouter z systemem e-Doręczenia można znacząco ograniczyć ryzyka, koszty i czas wymagany do przygotowania korespondencji i otrzymania potwierdzenia w tradycyjny sposób. W procesach systemu JobRouter, wydarzenie potwierdzenia doręczenia dokumentu, można również wykorzystać jako inicjator kolejnego procesu. 

OSTATNIE WPISY

E-Doręczenia

E-doręczenia to kolejny projekt, który popchnie Polskę na drodze digitalizacji administracji publicznej. Rząd w tej chwili pracuje nad stworzeniem standardu doręczeń elektronicznych i planuje wdrożyć je w życie jeszcze w tym roku. O co dokładnie chodzi? Do tej pory komunikacja z organami administracyjnymi oznaczała wymianę listów poleconych oraz wizyty w urzędach. Nowy projekt ma na […]


Krajowy System e-Faktur – zbliża się cyfrowa rewolucja dla firm

1 października 2021 wejdą w życie istotne zmiany w zakresie e-usług administracji. Zmiany mają na celu ułatwić i przyspieszyć rozliczenia między firmami oraz identyfikację oszustw podatkowych przez nasz rząd. Plan zakłada uruchomienie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), który posłuży podatnikom do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Definicją faktury ustrukturyzowanej jest faktura o ujednoliconym wzorze wystawiona […]


Czym są platformy low code i z czego wynika ich popularność?

Low code odnosi się do techniki tworzenia aplikacji biznesowych, bez konieczności programowania ich od podstaw. Jest to odpowiedź na zwiększające się diametralnie potrzeby dzisiejszego świata przy jednoczesnym deficycie programistów. Low code pozwala tworzyć aplikacje i inne rozwiązania programistyczne za pomocą wcześniej skonstruowanych modeli, szablonów, oraz grafik, odpowiadającym krokom w procesach, które są w większości “wyklikiwane”, […]


Elektroniczne podpisywanie dokumentów

Podpis elektroniczny w JobRouter W dzisiejszych czasach i aktualnych warunkach pracy wielu firm, podpisywanie dokumentów w sposób elektroniczny jest znacznym udogodnieniem dla obu zaangażowanych stron.  Podpisywanie dokumentów w sposób elektroniczny jest uregulowane prawnie przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w rozporządzeniu eIDAS. Zgodnie z rozporządzeniem eIDAS podpisem elektronicznym są dane elektroniczne powiązane i połączone […]


Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o