piątek,7 Luty 2020

Zmiany w Administracji – Biała Lista

Czego i kogo dotyczy nowy obowiązek?

Z początkiem tego roku przedsiębiorcy stanęli przed kolejnym administracyjnym wyzwaniem. Od stycznia 2020 są zobowiązani do korzystania z białej listy, czyli rejestru aktywnych płatników VAT. Dodatkowo, obowiązuje ich nowa ustawa o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym.

Pierwszy z obowiązków polega na weryfikowaniu kontrahentów na białej liście. Na liście znajdują się firmy, które są czynnymi podatnikami VAT. Obowiązek dotyczy transakcji powyżej 15 000 złotych. Polega na tym, że firmy przed wykonaniem transakcji powyżej tej kwoty są zobowiązane do weryfikacji, czy rachunek bankowy, na który zostanie wykonany przelew, znajduje się na liście rachunków udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.

Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie nowej ustawy?

Za przelanie kwoty powyżej 15 000 zł na rachunek, który nie znajduje się na białej liście, grożą następujące kary:

  • Przedsiębiorca odpowiedzialny za wykonanie przelewu, nie będzie miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu tej kwoty lub części tej kwoty.
  • Jeśli kontrahent, na którego konto zostały przelane pieniądze, nie zapłaci należnego podatku VAT od tej transakcji, przedsiębiorca odpowiedzialny za wykonanie przelewu ponosi ryzyko odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe wraz ze swoim kontrahentem.

Jakie zmiany zostały wprowadzone w nowej ustawie o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym?

Ustawa o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym, między innymi zaostrzyła konsekwencje opłacania faktur po terminie. Ściślej — zwiększyły się odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych. W ustawie pojawiły się również definicje mikro, małego, średniego i dużego przedsiębiorstwa oraz odpowiadające im obowiązujące terminy płatności.

W ustawie pojawił się również przepis mówiący o tym, że wierzyciel może odstąpić od umowy, jeśli zawarty w niej termin płatności jest dłuższy niż 120 dni. Zmieniają się również wytyczne przy ocenie uczciwości postanowień umownych, a przedsiębiorcom, którzy nie otrzymają płatności w terminie, przysługuje rekompensata za koszty odzyskania należności.

Kolejną zmianą jest obowiązek złożenia sprawozdania o zastosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych przez przedsiębiorstwa osiągające dochód roczny powyżej 50 milionów złotych.

Co więcej, w ustawie pojawił się przypis o zakazie nadmiernego opóźniania się ze spełnieniem świadczeń pieniężnych i wykaz związanych z tym konsekwencji.

Jak dostosować firmę do tych zmian?

W związku z powyższymi zmianami zadano nam pytania, jak szybko i sprawnie dostosować do nich firmę? W przypadku małych i średnich firm, które wykonują niewiele transakcji powyżej kwoty 15000 zł, manualny proces sprawdzania kontrahentów na białej liście nie jest wielką udręką. Sprawy komplikują się w przypadku firm, w których transakcje powyżej tej kwoty są codziennością. Dlatego wzbogaciliśmy nasz System do Obiegu Faktur o funkcję automatycznego sprawdzania kontrahentów na białej liście przy procesowaniu dokumentów w systemie.

W ten sposób wykluczamy możliwość popełnienia pomyłki lub zapomnienie o wykonaniu tego kroku podczas transakcji.

Dodatkowo system JobRouter pilnuje terminowości transakcji. Zatem wyżej wymieniona ustawa o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym jest wspierana przez nasz system. System przypomina osobom odpowiedzialnym o akceptacji danej faktury, aby ta mogła zostać opłacona w terminie. Na przykład, dla jednego z naszych klientów wprowadziliśmy do systemu informację o wysokości odsetek oraz potencjalnych karach za opóźnienie na każdym etapie procesu akceptacji faktur.

Jeśli Twoja firma ma trudności z dopasowaniem się do nowo obowiązującego prawa lub, jeśli w Twojej firmie istnieje potrzeba automatyzacji procesu sprawdzania kontrahentów na białej liście — zapraszamy do kontaktu. Na naszej stronie znajduje się wiele informacji na temat automatyzacji obiegu faktur kosztowych i systemu, który wdrażamy. Dodatkowo oferujemy darmową prezentację i analizę potrzeb zainteresowanym firmom.

OSTATNIE WPISY

Elektroniczne podpisywanie dokumentów

Podpis elektroniczny w JobRouter W dzisiejszych czasach i aktualnych warunkach pracy wielu firm, podpisywanie dokumentów w sposób elektroniczny jest znacznym udogodnieniem dla obu zaangażowanych stron.  Podpisywanie dokumentów w sposób elektroniczny jest uregulowane prawnie przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w rozporządzeniu eIDAS. Zgodnie z rozporządzeniem eIDAS podpisem elektronicznym są dane elektroniczne powiązane i połączone […]


JobRouter 5.1

Najnowsza wersja JobRouter została połączona z Microsoft Office oraz z platformą Zapier. Wprowadzenie integracji z Microsoft Office pozwala na znacznie łatwiejszą pracę nad dokumentami. Zapier natomiast pozwala na integrację z ponad 2000 aplikacji. JobRouter 5.1 to również dodatkowe funkcje w modułach JobData i  JobViewer. Platforma poszerzyła również swoje możliwości integracji. Zapier to platforma, pozwalająca na […]


COVID-19 – Jak digitalizacja firmy przygotowuje ją na każdą ewentualność?

Plądrujący Europę korona wirus, wywołujący chorobę Covid-19, to ogromne uderzenie w gospodarkę. Niestety, wiele firm nie było przygotowanych na takie okoliczności, w związku z czym musiało tymczasowo zawiesić swoją działalność. W wielu przypadkach oznaczało to redukcję wakatów. Dla każdego przedsiębiorcy jest to jeden z najczarniejszych scenariuszy prowadzenia biznesu. W większości dotkniętych sektorów brak szybkiej reakcji […]


JobRouter – Aplikacja Mobilna

Zastanawialiście się czy JobRouter może być jeszcze bardziej przyjazny użytkownikom? Otóż może, odkąd do przyjaznego systemu dostępnego z poziomu przeglądarki internetowej, dołączyła zintegrowana aplikacja mobilna. Aplikacja umożliwia dostęp do dokumentów i procesów w systemie za pomocą dostosowanego do smartfonów interfejsu. Dzięki temu użytkownicy mają dostęp do systemu, bez potrzeby włączania laptopa.  Aplikacja mobilna jest w […]


Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o