Projekty

Responsywny serwis informacyjny dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

e-MSI wdrożyło dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie responsywny internetowy serwis informacyjny dotyczący Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego.
Serwis bazuje na Content Management System z dostępem przy użyciu certyfikatu SSL i spełnia standardy wymagane od podobnych rozwiązań:

 • zawiera edytor: „WhatYouSeeIsWhatYouGet” (WYSIWYG) do formatowania treści, tworzenia tabel, linków, wstawiania grafik, itp.
 • jest dostępny z poziomu przeglądarek internetowych, bez konieczności instalowania dodatkowych rozszerzeń
 • zapewnia przywracanie poprzednich wersji opublikowanych stron (do min. 3)
 • zapewnia tworzenie kont użytkowników z różnymi uprawnieniami
 • wysyła automatyczne notyfikacje mailowe do użytkowników o wybranych uprawnieniach przy określonym statusie (np. nowy tekst do publikacji)
 • osoby wprowadzające treści mają możliwość tworzenia nowych gałęzi struktury serwisu w najprostszy możliwy sposób, tj. maksymalnie w 3 krokach
 • gwarantuje minimalnie 8 poziomów menu
 • udostępnia administratorowi możliwość podziału każdego poziomu menu do zarządzania dla poszczególnych użytkowników lub grup użytkowników
 • udostępnia administratorowi możliwość przełączenia całego serwisu www na tzw. wersję żałobną
 • umożliwia dostęp do statystyk strony (statystyki wykorzystania strony internetowej urzędu min. liczba dotychczasowych wejść na stronę, liczba odsłon w wyznaczonym przedziale czasowym i liczba aktualnie przeglądających osób).

Oddany serwis jest zgodny z:

 • Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2013 poz. 235 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
 • Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422) wraz z aktami wykonawczymi;
 • Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz. 1182 z późn. zm.),
 • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526),
 • standardami W3C,
 • standardami WCAG 2.0 na poziomie określonym w/w przepisach,
 • zasadami Responsive Web Design (RWD)

Wykonano dla: Wielkopolski Urząd Pracy w Szczecinie

Rok: 2016

Pozostałe realizacje

Lubuski Bank Spółdzielczy – proces automatycznej archiwizacji papierowych dyspozycji klientów

Dowiedz się więcej

WIMED – digitalizacja i automatyzacja procesów binzesowych

Dowiedz się więcej

Digitalizacja i automatyzacja procesów binzesowych w DHL Parcel Polska

Dowiedz się więcej

Error: Contact form not found.

  Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez e-MSI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000387940, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej informacji w polityce prywatności.


  *Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

   Opisz procesy, które chcesz zdigitalizować.   Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez e-MSI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000387940, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej informacji: https://e-msi.pl/polityka-prywatnosci


   * Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe