sobota,6 Lipiec 2013

Jak zorganizować archiwum elektroniczne (klasy i atrybuty dokumentów)

Decyzja o przeniesieniu tradycyjnego papierowego archiwum dokumentów do elektronicznego archiwum stanowi punkt zapalny burzy mózgów. Powstaje lista pytań i wątpliwości związanych z organizacją elektronicznego archiwum. Jak podzielić dokumenty? Jakimi kryteriami się kierować. W jaki sposób dokumenty powinny być opisywane? Kto powinien mieć do nich dostęp i na jakim poziomie uprawnień (do edycji, czy tylko do wglądu…a może wcale nie powinny być udostępnione dla większości z pracowników)? Czy istnieją prawne podstawy wykluczające zastosowanie e-archiwum do pewnej grupy dokumentów (np. faktury czy dokumenty pracownicze)?

Od czego zacząć wdrożenie archiwum dokumentów?
Przede wszystkim należy się zastanowić jakie rodzaje dokumentów mamy: księgowe, kadrowe, korespondencję, umowy, zamówienia, reklamacje, windykacyjne, produkcyjne, przetargowe, projektowe, dokumenty firmy i klientów etc. Następnie zastanawiamy się jakimi informacjami te typy/klasy dokumentów muszą być opisane żeby później po tych samych informacjach można było do danego dokumentu dotrzeć. Każda klasa/typ dokumentu wymaga innych pól.
Faktura, na przykład, będzie wymagała pól:

 • numer faktury
 • kontrahent
 • data wystawienia
 • data płatności
 • wartość netto
 • status (np.: nowa/do akceptacji/zaksięgowano/zapłacono).

Podczas gdy korespondencja będzie opisana atrybutami:

 • nr pisma
 • czego dotyczy
 • nr wewnętrzny korespondencji
 • nadawca
 • data odbioru
 • adresat
 • wymagany termin odpowiedzi
 • etc.

Różnica w opisach poszczególnych dokumentów wskazuje na potrzebę rozróżnienia ich jako oddzielnego typu. Dodatkowo może się zdarzyć, że dwa różne działy lub dwóch różnych pracowników potrzebuje innego zestawu atrybutów określających dokument. Księgowość może wymagać wszystkich pól, podczas gdy dział windykacji interesuje numer faktury, kontrahent, kwota, status (zapłacony/niezapłacony), ilość dni po terminie płatności. System powinien pozwalać na różnorodne zestawy atrybutów by usprawnić pracę danego działu („pracujemy szybciej gdy widzimy tylko tyle ile potrzebujemy – zbędne informacje nas nie rozpraszają”).

Kolejnym pomysłem jest stworzenie szerszej klasy/typu dokumentów, która zawiera podkategorie. Biorąc za przykład dokumentację przetargową, mamy w niej różnorodne dokumenty: oferty, SIWZ, tabele, zestawienia, opisy, charakterystykę, dowody wpłaty wadium (jeśli jesteśmy ubiegającym się) oraz różnorodną dokumentację związaną z realizacją przetargu (jeśli jesteśmy ogłaszającym przetarg lub prowadzimy teczkę dokumentującą jako realizator projektu) etc. Wówczas najlepiej wprowadzić podkategorie pozwalające wyświetlać poszczególne typy dokumentów w różnorodnych konstelacjach. Np. definicja atrybutów opisujących dokumenty:

 • typ dokumentu: (budżet/SIWZ/oferta/wadium/umowa/zestawienie/raport/faktury kosztowe/faktury wystawione)
 • numer projektu: (120213 / 240513 / 650713)
 • kontrahent: (Firma deweloperska / UAM / Klinika Medyczna / Szkoła Podstawowa)
 • zakres dat od:… do:…

pozwoli na wyświetlenie wszystkich dokumentów w dotyczących konkretnego projektu o danym numerze, wszystkich umów w obrębie danego kontrahenta lub wszystkich budżetów (bez względu na projekt i kontrahenta) w danym przedziale czasowym (np. by określić sumę gwarantowaną na zapewnienie płynności finansowej i terminowej realizacji projektu).
W dalszej kolejności należy zastanowić się kto powinien do danego dokumentu mieć dostęp i w jakim zakresie (tylko do odczytu, czy możliwość pełnej edycji). Istnieje klasa/typ dokumentów zawierających grupę dokumentów, do których pracownicy mogą mieć dostęp (np. KRS, NIP i Regon spółki), oraz grupę dokumentów, do których dostęp powinien mieć tylko i wyłącznie zarząd. Dlatego wskazane jest by uprawnienia do dokumentu można było określać na co najmniej trzech poziomach: użytkownik, klasa/typ dokumentu, uprawnienia do pojedynczego dokumentu.

Opisany powyżej przykład odnosi się także do dokumentów pracowniczych. Przy tym specyficznym typie dokumentów muszą zostać spełnione wymagania GIODO . Wybierając, zatem, system do elektronicznego archiwum, musimy mieć na uwadze możliwość zdefiniowania uprawnień, by przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z wytycznymi. Analogicznie, elektroniczne archiwum dokumentów, w którym przechowywane są faktury w formacie elektronicznym musi spełniać wymagania Ministra Finansów z dnia 17. grudnia 2010r oraz z dnia 20. grudnia 2012r.

Przytoczone przykłady omawiają jedynie początek organizacji elektronicznego archiwum. W dalszej kolejności należałoby się zastanowić w jaki logiczny sposób można dokumentację ze sobą powiązać by (bez względu na klasę/typ dokumentu można było uzyskać dostęp do pozostałych powiązanych z nim zgodnie z założeniami i warunkami).

Przy organizacji elektronicznego archiwum dokumentów można się kierować wzorcami z innych firm o podobnym profilu działalności. Należy jednak zawsze pamiętać, że każda firma jest inna i może mieć indywidualne założenia, standardy i politykę bezpieczeństwa zarządzania dokumentami. Mając na uwadze fakt wygody i intuicyjności danego e-archiwum, osobiście zalecam by korzystać z wzorców innych firm (by przenosić na własny grunt dobre praktyki) jednak zawsze oceniać czy zalecane jest dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb firmy.

OSTATNIE WPISY

COVID-19 – Jak digitalizacja firmy przygotowuje ją na każdą ewentualność?

Plądrujący Europę korona wirus, wywołujący chorobę Covid-19, to ogromne uderzenie w gospodarkę. Niestety, wiele firm nie było przygotowanych na takie okoliczności, w związku z czym musiało tymczasowo zawiesić swoją działalność. W wielu przypadkach oznaczało to redukcję wakatów. Dla każdego przedsiębiorcy jest to jeden z najczarniejszych scenariuszy prowadzenia biznesu. W większości dotkniętych sektorów brak szybkiej reakcji […]


JobRouter – Aplikacja Mobilna

Zastanawialiście się czy JobRouter może być jeszcze bardziej przyjazny użytkownikom? Otóż może, odkąd do przyjaznego systemu dostępnego z poziomu przeglądarki internetowej, dołączyła zintegrowana aplikacja mobilna. Aplikacja umożliwia dostęp do dokumentów i procesów w systemie za pomocą dostosowanego do smartfonów interfejsu. Dzięki temu użytkownicy mają dostęp do systemu, bez potrzeby włączania laptopa.  Aplikacja mobilna jest w […]


Zmiany w Administracji – Biała Lista

Czego i kogo dotyczy nowy obowiązek? Z początkiem tego roku przedsiębiorcy stanęli przed kolejnym administracyjnym wyzwaniem. Od stycznia 2020 są zobowiązani do korzystania z białej listy, czyli rejestru aktywnych płatników VAT. Dodatkowo, obowiązuje ich nowa ustawa o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym. Pierwszy z obowiązków polega na weryfikowaniu kontrahentów na białej liście. Na liście znajdują się firmy, […]


Proces Obiegu Faktur – Przykład

Przykład procesu obiegu faktur kosztowych Według danych podanych przez Global Business Travel Association (2017) około 50% procesów związanych z przetwarzaniem faktur wciąż odbywa się w sposób manualny. 19% z nich zawiera błędy. Wprowadzenie zmian w procesie manualnej akceptacji faktury, zajmuje średnio 18 minut. W zależności od wielkości firmy, czas spędzony na wykonywanie poprawek w systemie […]


Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o