czwartek,21 Lipiec 2016

Internet Rzeczy i BPM – możliwości i wyzwania

Dziś internet to już nie tylko komputery połączone w sieć. To także tysiące innych urządzeń, często takich, których używamy na co dzień. Internet Rzeczy to trend na wielką skalę – szacuje się, że do 2020 roku ponad 50 miliardów urządzeń na świecie będzie miało dostęp do sieci – i chcąc wykorzystywać możliwości technologii w rozwoju swojego biznesu nie sposób go dziś ignorować. Integracja takich urządzeń z kluczowymi procesami biznesowymi w organizacji możliwa jest dzięki systemom BPM.

Czym jest Internet Rzeczy?

Internet Rzeczy (ang. Internet of Things, IoT) definiowany jest jako sieć fizycznych przedmiotów, które dzięki wbudowanym czujnikom i dostępowi do sieci mogą gromadzić dane i komunikować się z innymi urządzeniami. Rozwiązania z zakresu IoT można wykorzystać właściwie w każdej dziedzinie życia: środowisku i gospodarce wodnej, transporcie, energii, przemyśle, produkcji, automatyce budynkowej, sprzętach domowych i wsparciu w codziennych czynnościach (wsparcie w zakupach, zdalne sterowanie sprzętem w celu uniknięcia wypadków lub ochrona przedmiotów osobistych).

Internet Rzeczy i BPM

Korzystanie z urządzeń podłączonych do sieci i zbierających różnego rodzaju dane to w przypadku wielu organizacji teraźniejszość lub bliska przyszłość. Wyzwanie polega jednak dziś na tym, aby nie zagubić się w ilości dostępnych informacji i efektywnie wykorzystać je w procesach biznesowych. To tu, na styku procesów biznesowych i rozwiązań z zakresu Internetu Rzeczy, zastosowanie mają systemy BPM takie jak JobRouter.

IoT ma oczywiście najszersze zastosowanie w tych organizacjach, w których pracownicy pracują w terenie lub w kilku różnych lokalizacjach, a jakość usług zależna jest od wielu zewnętrznych czynników.

Przykładowe zastosowania IoT:

 

  • Sprzedaż: kontrolowanie ilości produktów dostępnych na półkach lub w magazynach w celu automatyzacji procesu uzupełniania towarów
  • Logistyka: monitorowanie jakości warunków dostawy (wibracje, uderzenia, temperatura) w celu dostarczenia dokładnych danych dla firm ubezpieczeniowych; lokalizacja towaru w magazynach lub portach
  • Medycyna: monitorowanie stanu zdrowia pacjentów
  • Przemysł: auto-diagnostyka maszyn i pojazdów; kontrola temperatury w lodówkach medycznych i przemysłowych
  • Bezpieczeństwo: pomiar poziomu promieniowania w okolicy elektrowni jądrowych; kontrola dostępu do stref zastrzeżonych
  • Środowisko: wykrywanie trzęsień ziemi i lawin; wykrywanie i kontrola obszarów zagrożonych pożarem

 

Co daje integracja IoT z systemem BPM? W każdym z powyższych przypadków urządzenia zaopatrzone w czujniki i detektory zbiorą informacje, a następnie prześlą je do centralnej bazy danych. W tym miejscu do gry wkroczyć może system BPM, który będzie monitorował bazę danych, a w przypadku wykrycia określonych wartości, uruchomi odpowiedni proces, np. poinformuje lekarza o stanie pacjenta, rozpocznie procedurę ewakuacji w przypadku zagrożenia lub powiadomi odpowiednie służby. Wykorzystanie systemu BPM umożliwia rozpoczęcie procesu od razu w momencie wystąpienia zdarzenia i eliminuje błędy zależne od czynnika ludzkiego. Te dwa rozwiązania doskonale się uzupełniają: IoT wykrywa dane, powiadamia i ostrzega, a w przypadku tzw. wearables, czyli urządzeń noszonych przez ludzi i monitorujących ich aktywność, także wchodzi w interakcję z użytkownikiem, natomiast BPM odpowiada za integrację i przetwarzanie danych oraz logikę procesu.

Wyzwania przyszłości

Rozwiązania z zakresu IoT będą rozwijać się coraz prężniej i każda organizacja, aby nie pozostać w tyle za swoją konkurencją, będzie musiała zastanowić się nad możliwością wykorzystania tej technologii w swojej działalności. Zastosowanie efektywnych i konkurencyjnych rozwiązań to jednak nie jedyne wyzwanie stojące przed organizacjami, które decydują się na integrację urządzeń IoT z systemem BPM. Automatyzacja procesów aktywowanych w oparciu o zebrane i przetworzone dane stwarza pokusę całkowitego wyeliminowania czynnika ludzkiego i oparcia się wyłącznie na technologii. Organizacje wdrażające tego rodzaju rozwiązania będą musiały odnaleźć swój własny sposób na równowagę pomiędzy technologią pozwalająca na przetworzenie i analizę danych a ludzkimi pomysłami pozwalającymi na podejmowanie decyzji w oparciu o szerszą perspektywę.

OSTATNIE WIPISY

Premiera JobRouter® 5!

W ostatnim miesiącu JobRouter wypuścił najnowszą wersję, a mianowicie JobRouter 5.  Nowa wersja systemu jest jeszcze inteligentniejsza i bardziej intuicyjna dla użytkownika. Zmieniła się również oprawa graficzna systemu. Poniżej przedstawiliśmy szczegóły zmian w najnowszej wersji systemu JobRouter 5. “Smarter, more intuitive, more modern” tak sam JobRouter AG opisuje swój najnowszy produkt.  Za cel zostało obrane […]


DESI 2019

W poprzednim roku pisaliśmy o Digital Society Index…


Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o