środa,25 Lipiec 2018

Elektronizacja Zamówień Publicznych

Elektronizacja zamówień publicznych

Elektronizacja – Najważniejsze Informacje

Zgodnie z zarządzeniem Unii Europejskiej odnoszącym się do modernizacji procedur udzielania zamówień publicznych, od dnia 18 października wejdzie nowa ustawa, nakazująca firmom w krajach członkowskich wprowadzenie obowiązkowej komunikacji drogą elektroniczną w postępowaniu o udzielenie zamówień.
Oznacza to, że do 18 października nastąpi pełna elektronizacja komunikacji, która obejmie zamawiających, którzy realizują zamówienia publiczne powyżej progów unijnych.

W przygotowaniu do wchodzącej ustawy Ministerstwo Cyfryzacji tworzy platformę e-zamówienia. Wersja testowa platformy miała ruszyć już 1 sierpnia, natomiast od 1 października miała być dostępna dla wszystkich zamawiających. Jakkolwiek, doszło do zmiany terminu wdrożenia obowiązku komunikacji elektronicznej przy zamówieniach poniżej progu unijnego, co oznacza, że obowiązek całkowitej elektronizacji został przesunięty z dnia 18 października 2018 na 1 stycznia 2020 roku. Tym samym została opóźniona publikacja platformy mającej być docelowym rozwiązaniem w komunikacji dla zamawiających. Taże platforma do tego czasu zostanie zastąpiona miniportalem, zawierającym profile nabywców i biuletyn zamówień. Miniportal będzie dostępny od 1. października 2018 roku pod adresem https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal

Dlaczego Ministerstwo dąży do pełnej elektronizacji?

Elektronizacja zamówień publicznych ma na celu zmniejszenie kosztów, odciążenie administracji oraz ułatwienie procesu ubiegania się o dostęp do zamówień publicznych przez wykonawców.

Ponadto, od 18 kwietnia 2018, obowiązuje elektroniczne oświadczenie – „Jednolity Europejski Dokument Zamówień”. Dla wykonawców oznacza to, że mają możliwość złożenia zamówienia za pomocą jednego dokumentu elektronicznego, zamiast dostarczania fizycznie kilku dokumentów papierowych. Niestety, w praktyce wiele instytucji wciąż nie używa Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień.

Co tak naprawdę zmieni się z dniem 18 października 2018?

– Nie będzie można kontaktować się pisemnie w sprawach zamówień publicznych powyżej progu unijnego, obowiązywać będzie faks i e-mail.

– Oferty i inne dokumenty (JEDZ, pytania do Zamawiającego, uzupełnienia, itd.) będą wysyłane elektronicznie i będą musiały być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności.

– Wersja nieelektroniczna (papierowa) będzie dopuszczona tylko w poniższych wypadkach:

  1. Gdy zamawiający będzie wymagał przedstawienia wraz z ofertą fizycznego modelu lub próbki, której można przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
  2. Gdy ze względu na wyspecjalizowaną specyfikę zamówienia konieczne będzie użycie takich formatów plików, które nie są ogólnie dostępne lub obsługiwane za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji.
  3. Gdy będzie to niezbędne ze względu na naruszenie bezpieczeństwa środków komunikacji elektronicznej lub gdy będzie dotyczyło to bezpieczeństwa informacji szczególnie wrażliwych.

Próba ustanowienia umowy w inny sposób, niż zatwierdzenie jej bezpiecznym podpisem elektronicznym, poskutkuje unieważnieniem oferty, lub wniosku.

Podsumowując, 1 października Urząd Zamówień Publicznych wprowadzi nieodpłatny miniportal, z którego będą mogli korzystać wszyscy zamawiający. Miniportal będzie funkcjonował do czasu wprowadzenia przez Urząd  bardziej zaawansowanej platformy służącej do składania e-zamówień. Wszystkie ogłoszenia powyżej progu unijnego będą publikowane online w Biuletynie Zamówień.
Zamawiający będzie mógł wymagać lub oferować możliwość złożenia ofert w formie katalogu elektronicznego. Specyfika takiego katalogu zostanie ustalona przez zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, sposobu organizacji informacji zawartych w ofercie i formatu ich przedstawienia.

OSTATNIE WPISY

COVID-19 – Jak digitalizacja firmy przygotowuje ją na każdą ewentualność?

Plądrujący Europę korona wirus, wywołujący chorobę Covid-19, to ogromne uderzenie w gospodarkę. Niestety, wiele firm nie było przygotowanych na takie okoliczności, w związku z czym musiało tymczasowo zawiesić swoją działalność. W wielu przypadkach oznaczało to redukcję wakatów. Dla każdego przedsiębiorcy jest to jeden z najczarniejszych scenariuszy prowadzenia biznesu. W większości dotkniętych sektorów brak szybkiej reakcji […]


JobRouter – Aplikacja Mobilna

Zastanawialiście się czy JobRouter może być jeszcze bardziej przyjazny użytkownikom? Otóż może, odkąd do przyjaznego systemu dostępnego z poziomu przeglądarki internetowej, dołączyła zintegrowana aplikacja mobilna. Aplikacja umożliwia dostęp do dokumentów i procesów w systemie za pomocą dostosowanego do smartfonów interfejsu. Dzięki temu użytkownicy mają dostęp do systemu, bez potrzeby włączania laptopa.  Aplikacja mobilna jest w […]


Zmiany w Administracji – Biała Lista

Czego i kogo dotyczy nowy obowiązek? Z początkiem tego roku przedsiębiorcy stanęli przed kolejnym administracyjnym wyzwaniem. Od stycznia 2020 są zobowiązani do korzystania z białej listy, czyli rejestru aktywnych płatników VAT. Dodatkowo, obowiązuje ich nowa ustawa o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym. Pierwszy z obowiązków polega na weryfikowaniu kontrahentów na białej liście. Na liście znajdują się firmy, […]


Proces Obiegu Faktur – Przykład

Przykład procesu obiegu faktur kosztowych Według danych podanych przez Global Business Travel Association (2017) około 50% procesów związanych z przetwarzaniem faktur wciąż odbywa się w sposób manualny. 19% z nich zawiera błędy. Wprowadzenie zmian w procesie manualnej akceptacji faktury, zajmuje średnio 18 minut. W zależności od wielkości firmy, czas spędzony na wykonywanie poprawek w systemie […]


Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o