Blog

Dokumenty kadrowe w elektronicznym archiwum dokumentów

niedziela,23 grudzień 2012 by Michał Galas

Dokumentacja kadrowa jest  bazą dokumentów, która nieustannie się zmienia, z roku na rok przyrasta w tempie geometrycznym, a jej zarządzanie wiąże się dodatkowo z kontrolą kompletności i aktualności poszczególnych dokumentów pracowniczych. W dużej firmie obraca się dziennie setkami, a nawet tysiącami dokumentów kadrowych. Codzienne administrowanie dokumentacją opiera się na wymianie korespondencji i dokumentów w różnej […]


OPUBLIKOWANE W :

Akceptacja faktur kosztowych

poniedziałek,17 grudzień 2012 by Michał Galas

Akceptacja faktur kosztowych jest procesem obecnym w każdej firmie. Może on przyjąć najrozmaitszy scenariusz od najprostszego do najbardziej czasochłonnego i wielopoziomowego obiegu  w zależności od: poziomu rozbudowania firmy o różnorodne działy, ilości pracowników, poziomu i jakości organizacji procesów obiegu dokumentów w firmie. Im dłuższa droga do przebycia dla faktury, im więcej osób zaangażowanych w jej […]


OPUBLIKOWANE W :

Zarządzanie dostępem do dokumentów

sobota,15 grudzień 2012 by Michał Galas

Uprawnienia w systemach obiegu dokumentów Uprawnienia w systemie archiwum i obiegu dokumentów to jeden z głównych problemów, jaki spotyka organizacje wdrażające tego typu systemy. Dokumenty oraz pracownicy to dwa istotne z punktu widzenia organizacji czynniki często decydujące o sile przedsiębiorstwa czy nawet pozycji na rynku. Z tego powodu powiązanie dokument – pracownik, wyznaczenie osób odpowiedzialnych […]


OPUBLIKOWANE W :

Archiwum elektroniczne – skanowanie dokumentów

wtorek,4 grudzień 2012 by Michał Galas

Rola skanerów w elektronicznym archiwum dokumentów Gdy mówimy o elektronicznym archiwum, zazwyczaj myślimy o archiwizacji dokumentów i plików w formacie cyfrowym – takich jak np. Word, Excel, PDF. Prawdziwym zyskiem z użytkowania oprogramowania archiwum elektronicznego jest cyfryzacja dokumentów papierowych. I tu pojawia się problem jak takie dokumenty przekonwertować do postaci elektronicznej – czyli do obrazka. […]


OPUBLIKOWANE W :

Od czego zacząć wdrożenie archiwum dokumentów?

czwartek,27 wrzesień 2012 by Michał Galas

Jest to pytanie, które jako pierwsze powinno zostać zadane, a odpowiedź na nie warunkuje kolejne etapy wdrożenia elektronicznego archiwum. Każde wdrożenie powinno zostać poprzedzone wnikliwą i dokładną analizą przebiegającą na trzech podstawowych płaszczyznach: analizą potrzeb, analizą potencjalnych zysków (ekonomicznych, czasowych, pracochłonności), oraz analizą samego wdrożenia, jego zakresu i potrzebnych zasobów. Analiza potrzeb Jako pierwszym powinniśmy się […]


OPUBLIKOWANE W :
1 13 14 15