piątek,12 listopad 2021

Rodzaje workflow – Na czym opierają się przepływy pracy?

rodzaje workflow

Istnieje pięć podstawowych wzorców przepływu procesów biznesowych – są to rodzaje workflow – wszystkie możesz poznać dzięki JobRouter®

Proces biznesowy to seria zadań użytkownika i zdarzeń automatycznych (kroków systemowych) oraz kolejność ich wykonania. JobRouter umożliwia modelowanie dowolnej liczby różnych procesów biznesowych, a w każdym procesie występują zupełnie inne ścieżki. JobRouter umożliwia tworzenie workflow, zarówno prostych jak i złożonych, w zależności od wymagań biznesowych.

Umożliwia to cyfrową transformację, która nie tylko wpasowuje się do Twojej infrastruktury IT, ale również odwzorowuje codzienną pracę.

workflow w JobRouter

Pięć podstawowych rodzajów workflow

Mapa procesu biznesowego (lub diagram przepływu procesu) to wizualna reprezentacja workflow. Może odwzorowywać ścieżki sekwencyjne z warunkami „jeżeli-to-w przeciwnym razie” (ang. if-then-else), ścieżki równoległe, pętle i/lub ścieżki warunkowe.

1. Ścieżki sekwencyjne / workflow standardowy 

workflow sekwencyjny

Najpopularniejszym lub standardowym wzorcem workflow jest proces sekwencyjny – czyli kroki następujące jeden po drugim. Sekwencyjny diagram przepływu jest przedstawiony graficznie, przedstawiając uporządkowaną serię działań, przy czym jedno działanie rozpoczyna się po zakończeniu poprzedniego działania. Sekwencyjne ścieżki procesów przechodzą od jednego kroku do następnego i zazwyczaj nie cofają się.

2. Ścieżki oparte na regułach / workflow warunkowy

workflow warunkowy

Po zakończeniu kroku decyzja o aktywacji kolejnych kroków podejmowana jest na podstawie reguł zdefiniowanych w ramach procesu. Po wykonaniu dowolnego kroku następuje analiza danych procesowych i weryfikacja warunków uruchomienia kolejnych kroków. Jeśli zestaw warunków jest spełniony aktywowany jest jeden lub więcej kolejnych etapów procesu przetwarzanych dalej ścieżką sekwencyjną lub równoległą.

3. Ścieżki równoległe / workflow równoległy

workflow równoległy

W ścieżce równoległej workflow kilka kroków jest wykonywanych równolegle. Kroki mogą być przetwarzane niezależnie od siebie przez różnych użytkowników. Oznacza to, że kolejny krok w procesie zostanie aktywowany tylko wtedy, gdy wszystkie równoległe kroki z poprzedniego etapu procesu zostaną wykonane.

Ścieżka równoległa może również zostać określona przez system dynamicznie podczas działania procesu, więc jeśli na przykład faktura zostanie rozpisana na kilka kont kosztowych czy MPK-ów, za które odpowiadają różne osoby, system rozdzieli zadania akceptacji dla tych osób.

4. Podprocesy / workflow dzielony i scalany

workflow scalony

W określonym punkcie procesu proces jest dzielony, co skutkuje uruchomieniem kilku podprocesów, które mogą być przetwarzane równolegle. Podprocesy można skonfigurować tak, aby były niezależne od siebie, aby nie musiały czekać na zakończenie innych podprocesów. Podprocesy można również skonfigurować tak, aby łączyły się w jeden proces dopiero wtedy, gdy wszystkie równoległe procesy w podziale zostaną zakończone.

5. Procesy ad-hoc / workflow ad-hoc

workflow ad-hoc

Kroki można zdefiniować w taki sposób, aby użytkownik miał możliwość przekazania ich ad-hoc do innych grup użytkowników lub bezpośredniego aktywowania innych kroków w procesie.

OSTATNIE WPISY

Kim jest citizen developer i jaki ma wpływ na organizacje?

Coraz więcej słyszymy o stanowisku lub roli w firmie określanej jako Citizen Developer. Jest to stosunkowo nowe wyrażenie dlatego, chcielibyśmy Państwa z nim zapoznać. Jako pierwsza Citizen developer opisała firma badawcza Gartner. Określając, że jest  to osoba, która tworzy nowe aplikacje biznesowe na potrzeby własne lub innych, wykorzystując środowiska programistyczne, które nie są sprzeczne ze […]


4 przeszkody na drodze do pełnej digitalizacji

Automatyzacja procesów biznesowych jest kluczem do pełnej digitalizacji. Decydenci na całym świecie od lat stawiają sobie za cel cyfrową optymalizację firm. Nieustannie poszukują najlepszego narzędzia, które przyczyniłoby się do zwiększonej konkurencyjności ich firmy w tym obszarze. Znalezienie jednego narzędzia które odpowiedziałoby na wszystkie potrzeby automatyzacji firmy, wydaje się jednak prawie niemożliwe. Zatem większość firm, dążąc […]


Sprawna ewidencja czasu pracy zdalnej — wyzwanie, nie problem

Ostatnie dwa lata to czas wielkich zmian. Pandemia wpłynęła na otaczający nas świat, w mniejszym lub większym stopniu zmieniając niemal każdy jego aspekt. Sfera zawodowa jest tego doskonałym przykładem. Rozwój pracy zdalnej wymusił stosowanie wielu nowych rozwiązań, mających na celu jej uporządkowanie i nadzór. Istotnym problemem okazała się ewidencja czasu pracy zdalnej w sposób skuteczny […]


Rodzaje workflow – Na czym opierają się przepływy pracy?

Istnieje pięć podstawowych wzorców przepływu procesów biznesowych – są to rodzaje workflow – wszystkie możesz poznać dzięki JobRouter® Proces biznesowy to seria zadań użytkownika i zdarzeń automatycznych (kroków systemowych) oraz kolejność ich wykonania. JobRouter umożliwia modelowanie dowolnej liczby różnych procesów biznesowych, a w każdym procesie występują zupełnie inne ścieżki. JobRouter umożliwia tworzenie workflow, zarówno prostych […]


Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o