wtorek,13 Kwiecień 2021

Automatyzacja obiegu faktur w SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A.

W ramach współpracy z firmą SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A. zespół e-MSI wykonał usługę wdrożenia elektronicznego systemu obiegu faktur.

Proces obiegu faktur we wdrożonym systemie jest uruchamiany poprzez automatyczne pobieranie faktur elektronicznych – wysyłanych przez klientów mailowo, lub po zeskanowaniu ręcznym. Do skanowanych ręcznie dokumentów naklejany jest kod kreskowy w formacie CODE 39. W przypadku dokumentów trafiających do systemu drogą mailowo, system automatycznie przypisuje do nich kody. Dzięki kodom parowanie faktur z załącznikami jest zautomatyzowane. Skanując kod otrzymujemy informacje o wszystkich załącznikach, źródle i typie dokumentów.

Kluczowym elementem wdrożenia był moduł inteligentnego odczytywania treści faktur – IDR (Invoice Data Recognition). IDR automatycznie znajduje kluczowe dane na skanach faktur i umieszcza je w polach formularzy. Po weryfikacji rozpoznanych danych przez użytkownika, system eksportuje faktury do systemu ERP. 

Wdrożony system został zintegrowany z systemem ERP firmy Softmaks w zakresie eksportu faktur z załącznikami i kontrahentów, użycia udostępnionych słowników, oraz licznych walidacji.

Dodatkową funkcjonalnością zaimplementowaną w tym projekcie jest dedykowany format czytania faktur za energię elektryczną. Dane szczegółowe o kolejnych punktach poboru takiej faktury są zwracane w formie pliku CSV.

Po wyróżnieniu systemu, zespół e-MSI przeszkolił użytkowników oraz administratorów systemu.

Projekt uwzględniał następujące działania:

  • analizę przedwdrożeniową;
  • udzielenie licencji i wdrożenie systemu obsługującego obszar obiegu dokumentów: faktur elektronicznych, skanów faktur papierowych;
  • zintegrowanie wdrożonego systemu z systemem ERP Softmaks;
  • szkolenia dla użytkowników końcowych i administratorów systemu;
saur gdansk
saur neptun
OSTATNIE WPISY

Czym są platformy low code i z czego wynika ich popularność?

Low code odnosi się do techniki tworzenia aplikacji biznesowych, bez konieczności programowania ich od podstaw. Jest to odpowiedź na zwiększające się diametralnie potrzeby dzisiejszego świata przy jednoczesnym deficycie programistów. Low code pozwala tworzyć aplikacje i inne rozwiązania programistyczne za pomocą wcześniej skonstruowanych modeli, szablonów, oraz grafik, odpowiadającym krokom w procesach, które są w większości “wyklikiwane”, […]


Elektroniczne podpisywanie dokumentów

Podpis elektroniczny w JobRouter W dzisiejszych czasach i aktualnych warunkach pracy wielu firm, podpisywanie dokumentów w sposób elektroniczny jest znacznym udogodnieniem dla obu zaangażowanych stron.  Podpisywanie dokumentów w sposób elektroniczny jest uregulowane prawnie przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w rozporządzeniu eIDAS. Zgodnie z rozporządzeniem eIDAS podpisem elektronicznym są dane elektroniczne powiązane i połączone […]


JobRouter 5.1

Najnowsza wersja JobRouter została połączona z Microsoft Office oraz z platformą Zapier. Wprowadzenie integracji z Microsoft Office pozwala na znacznie łatwiejszą pracę nad dokumentami. Zapier natomiast pozwala na integrację z ponad 2000 aplikacji. JobRouter 5.1 to również dodatkowe funkcje w modułach JobData i  JobViewer. Platforma poszerzyła również swoje możliwości integracji. Zapier to platforma, pozwalająca na […]


COVID-19 – Jak digitalizacja firmy przygotowuje ją na każdą ewentualność?

Plądrujący Europę korona wirus, wywołujący chorobę Covid-19, to ogromne uderzenie w gospodarkę. Niestety, wiele firm nie było przygotowanych na takie okoliczności, w związku z czym musiało tymczasowo zawiesić swoją działalność. W wielu przypadkach oznaczało to redukcję wakatów. Dla każdego przedsiębiorcy jest to jeden z najczarniejszych scenariuszy prowadzenia biznesu. W większości dotkniętych sektorów brak szybkiej reakcji […]


Możliwość komentowania jest wyłączona.